LẬP TRÌNH VÀ CÁC CHU TRÌNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG (Phạm Trọng Thuận)1.Khái niệm chung về trạm trộn bê tông xi măng.

Trạm trộn bê tông xi măng (BTXM) dùng để sản xuất hỗn hợp bê tông dạng khô hoặc dạng ướt để cung cấp cho các công trình xây dựng cơ bản…Trạm trộn BTXM gồm ba bộ phận chính: Kho chứa nguyên liệu cát , đá…,các thiết bị định lượng và máy trộn bê tông.Giữa các bộ phận này có các thiết bị vận chuyển, nâng và các phễu chứa trung gian.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1.Khái niệm chung về trạm trộn bê tông xi măng.

Trạm trộn bê tông xi măng (BTXM) dùng để sản xuất hỗn hợp bê tông dạng khô hoặc dạng ướt để cung cấp cho các công trình xây dựng cơ bản…Trạm trộn BTXM gồm ba bộ phận chính: Kho chứa nguyên liệu cát , đá…,các thiết bị định lượng và máy trộn bê tông.Giữa các bộ phận này có các thiết bị vận chuyển, nâng và các phễu chứa trung gian.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: