Luận văn thạc sĩ thiết kế và chế tạo máy mài đai nhám (Nguyễn Công Chính)4. Nội dung các phần thuyết minh và tính tốn:

- CHƯƠNG 1: Tổng quan về ngành cơng nghiệp mài.

- CHƯƠNG 2: Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế và phương án truyền động.

- CHƯƠNG 3: Tính toán thiết kế máy mài đai nhám.

- CHƯƠNG 4: Lập quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết.

- CHƯƠNG 5: Chế tạo máy, vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng máy.

5. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):

- 01 bản vẽ phương án thiết kế (A0)

01 bản vẽ sơ đồ động máy (A0)

01 bản vẽ toàn máy (A0)

02 bản vẽ cụm chi tiết (A0)

01 bản vẽ mạch điện (A0)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)4. Nội dung các phần thuyết minh và tính tốn:

- CHƯƠNG 1: Tổng quan về ngành cơng nghiệp mài.

- CHƯƠNG 2: Phân tích, lựa chọn phương án thiết kế và phương án truyền động.

- CHƯƠNG 3: Tính toán thiết kế máy mài đai nhám.

- CHƯƠNG 4: Lập quy trình cơng nghệ gia cơng chi tiết.

- CHƯƠNG 5: Chế tạo máy, vấn đề an toàn và hướng dẫn sử dụng máy.

5. Các bản vẽ, đồ thị (ghi rõ các loại và kích thước bản vẽ):

- 01 bản vẽ phương án thiết kế (A0)

01 bản vẽ sơ đồ động máy (A0)

01 bản vẽ toàn máy (A0)

02 bản vẽ cụm chi tiết (A0)

01 bản vẽ mạch điện (A0)LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: