Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên xe Toyoya Vios 2014

 


LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHUN XĂNG TRÊN ÔTÔ 2

1.1. Nhiệm vụ 2

1.2. Yêu cầu của hệ thống cung cấp nhiện liệu 2

1.3. Phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng 2

1.3.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí. 2

1.3.2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu K-Jetronic. 2

1.3.3. Hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử (EFI) 4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI TRÊN TOYOTA VIOS 2014 6

2.1.Giới thiệu về động cơ lắp trên xe Toyota Vios 2014 6

2.2.Sơ đồ cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử 6

2.3. Nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử 7

2.4. Hệ thống nhiên liệu 9

2.4.1. Bơm nhiên liệu 10

2.4.2. Bộ ổn định áp suất 11

2.4.3. Bộ giảm rung động 12

2.4.4. Bộ lọc nhiên liệu 13

2.4.5. Vòi phun nhiên liệu 14

2.5. Hệ thống nạp khí 16

2.5.1. Lọc không khí 16

2.5.2. Cổ họng gió 16

2.5.3. Ống góp hút và đường ống nạp: 18

2.6. Hệ thống điều khiển điện tử động cơ 1 NZ-FE trên xe Toyota Vios 2014 19

2.6.1. Các cảm biến 20

2.6.1.1 Cảm biến lưu lượng khí nạp 20

2.6.1.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp 22

2.6.1.3.Cảm biến vị trí bướm ga 23

2.6.1.4 Cảm biến oxy 25

2.6.1.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 27

2.6.1.6.  Cảm biến vị trí trục cam 28

2.6.1.7. Cảm biến vị trí trục khuỷu 30

2.6.1.8. Cảm biến tiếng gõ 31

2.6.1.9 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 33

2.6.2. Hệ thống điều khiển điển tử ECU 35

2.6.2.1. Chức năng của ECU 35

2.6.2.2. Các bộ phận của ECU 36

2.6.2.3. Các thông số hoạt động của ECU 36

2.6.2.4. Các chế độ làm việc 37

2.6.2.5. Điều khiển lượng phun 40

CHƯƠNG 3: CHẨN ĐOÁN, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE TOYOTA VIOS 2014 41

3.1. Thông số động cơ 1 NZ-FE 41

3.2. Các hư hỏng và cách khắc phục 44

3.3. Quy trình chẩn đoán 45

3.2.1. Chẩn đoán theo nguyên lí OBD 45

3.2.2. Chuẩn đoán hệ thống dựa vào đèn check hoặc thiết bị đọc lỗi 46

3.4. Quy trình kiểm tra kim phun xăng điện tử 47

3.5. Quy trình vệ sinh kim phun xăng điện tử 50

3.6. Những lỗi thường gặp ở bộ phận bơm xăng 51

3.6.1. Kiểm tra hệ thống điện 51

3.6.2. Kiểm tra áp suất nhiên liệu 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
 


LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHUN XĂNG TRÊN ÔTÔ 2

1.1. Nhiệm vụ 2

1.2. Yêu cầu của hệ thống cung cấp nhiện liệu 2

1.3. Phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng 2

1.3.1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí. 2

1.3.2. Hệ thống cung cấp nhiên liệu K-Jetronic. 2

1.3.3. Hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử (EFI) 4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CỦA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ EFI TRÊN TOYOTA VIOS 2014 6

2.1.Giới thiệu về động cơ lắp trên xe Toyota Vios 2014 6

2.2.Sơ đồ cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử 6

2.3. Nguyên lý làm việc của hệ thống phun xăng điện tử 7

2.4. Hệ thống nhiên liệu 9

2.4.1. Bơm nhiên liệu 10

2.4.2. Bộ ổn định áp suất 11

2.4.3. Bộ giảm rung động 12

2.4.4. Bộ lọc nhiên liệu 13

2.4.5. Vòi phun nhiên liệu 14

2.5. Hệ thống nạp khí 16

2.5.1. Lọc không khí 16

2.5.2. Cổ họng gió 16

2.5.3. Ống góp hút và đường ống nạp: 18

2.6. Hệ thống điều khiển điện tử động cơ 1 NZ-FE trên xe Toyota Vios 2014 19

2.6.1. Các cảm biến 20

2.6.1.1 Cảm biến lưu lượng khí nạp 20

2.6.1.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp 22

2.6.1.3.Cảm biến vị trí bướm ga 23

2.6.1.4 Cảm biến oxy 25

2.6.1.5. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát 27

2.6.1.6.  Cảm biến vị trí trục cam 28

2.6.1.7. Cảm biến vị trí trục khuỷu 30

2.6.1.8. Cảm biến tiếng gõ 31

2.6.1.9 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 33

2.6.2. Hệ thống điều khiển điển tử ECU 35

2.6.2.1. Chức năng của ECU 35

2.6.2.2. Các bộ phận của ECU 36

2.6.2.3. Các thông số hoạt động của ECU 36

2.6.2.4. Các chế độ làm việc 37

2.6.2.5. Điều khiển lượng phun 40

CHƯƠNG 3: CHẨN ĐOÁN, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ XE TOYOTA VIOS 2014 41

3.1. Thông số động cơ 1 NZ-FE 41

3.2. Các hư hỏng và cách khắc phục 44

3.3. Quy trình chẩn đoán 45

3.2.1. Chẩn đoán theo nguyên lí OBD 45

3.2.2. Chuẩn đoán hệ thống dựa vào đèn check hoặc thiết bị đọc lỗi 46

3.4. Quy trình kiểm tra kim phun xăng điện tử 47

3.5. Quy trình vệ sinh kim phun xăng điện tử 50

3.6. Những lỗi thường gặp ở bộ phận bơm xăng 51

3.6.1. Kiểm tra hệ thống điện 51

3.6.2. Kiểm tra áp suất nhiên liệu 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: