Đồ án thiết kế hệ thống làm mát trên động cơ toyota 2AZ-FEĐồ án thiết kế hệ thống làm mát trên động cơ toyota 2AZ-FE


NỘI DUNG:DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH .................................. i
Chương1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................. 1
1.1 Lý do chọn đề tài. ..................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................................ 1
1.3 Mục đích đề tài. .......................................................................................................... 1
1.4 Ý nghĩa đề tài. ............................................................................................................ 1
1.5 Phương pháp nghiên cứu............................................................................................ 2
1.6 Kết cấu của đồ án. ...................................................................................................... 2
Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI .......................................................... 3
2.1 Giới thiệu chung về hãng xe Toyota ........................................................................... 3
2.2 Giới thiệu chung về xe Toyota Camry........................................................................ 4
2.3 Thông số của động cơ 2AZ-FE Toyota ...................................................................... 5
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÀM MÁT .......................................... 6
3.1 Vai trị và cơng dụng của hệ thống làm mát trong ô tô................................................ 6
3.2 Tại sao cần giữ động cơ luôn nằm trong vùng nhiệt độ lý tưởng ................................. 6
3.3 Nước làm mát ........................................................................................................ 7
3.4 Nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát ................................................................. 8
3.5 Hệ thống làm mát động cơ Toyata 2AZ-FE............................................................... 8


Chương 4: CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI TIẾT CHÍNH TRONG
HỆTHỐNG LÀM MÁT. ............................................................................................ 12
4.1 Cấu tạo hệ thống làm mát trên động cơ Toyota 2AZ-FE.......................................... 12
4.1.1 Bơm nước .............................................................................................................. 12
4.1.2 Két nước ................................................................................................................ 13
4.1.3 Van hằng nhiệt ......................................................................................................13
4.1.4 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ........................................................................... 14
4.1.5 Bình trữ nướclàm mát ............................................................................................ 14

4.1.6 Mơi chất làm mát (nước làm mát) Toyota .............................................................. 15
4.1.7 Ống dẫn nước nóng ............................................................................................... 16
4.1.8 Quạt làm mát ......................................................................................................... 16

4.2 Công dụng của một số bộ phận chính của hệ thống làm mát động cơ 2AZ-FE ....... 17
4.2.1 Công dụng của két nước ...................................................................................... 17
4.2.2 Công dụng của van hằng nhiệt............................................................................... 17
4.2.3 Công dụng của cảm biến nhiệt độ nước làm mát.................................................. 17
4.2.4 Công dụng của dung dịch nước làm mát (nước làm mát)...................................... 17
4.2.5 Công dụng của quạt làm mát. ................................................................................ 17
4.2.6 Công dụng của bơm nước .....................................................................................17


4.3 Một số hư hỏng thường gặp của các bộ phận và cách giải quyết .............................. 18
4.3.1 Két nước bị gỉ........................................................................................................ 18
4.3.2 Két nước bị nghẹt .................................................................................................. 18
4.3.3 Các mối hàn của két nước bị vỡ............................................................................ 18
4.3.4 Ống dẫn nước rò rỉ................................................................................................. 19
4.3.5 Hỏng van hằng nhiệt.............................................................................................. 19
4.3.6 Hỏng bơm nước ..................................................................................................... 19
4.3.7 Quạt giải nhiệt hỏng.............................................................................................. 19
Chương 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA ĐỘNG CƠ 2AZ-FE TRÊN
TOYOTA CAMRY..................................................................................................... 20
4.1 Bản vẽ tổng thể ......................................................................................................... 20
4.2 Bản vẽ chi tiết


Đồ án thiết kế hệ thống làm mát trên động cơ toyota 2AZ-FE


NỘI DUNG:DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH .................................. i
Chương1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................. 1
1.1 Lý do chọn đề tài. ..................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. ................................................................................................ 1
1.3 Mục đích đề tài. .......................................................................................................... 1
1.4 Ý nghĩa đề tài. ............................................................................................................ 1
1.5 Phương pháp nghiên cứu............................................................................................ 2
1.6 Kết cấu của đồ án. ...................................................................................................... 2
Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI .......................................................... 3
2.1 Giới thiệu chung về hãng xe Toyota ........................................................................... 3
2.2 Giới thiệu chung về xe Toyota Camry........................................................................ 4
2.3 Thông số của động cơ 2AZ-FE Toyota ...................................................................... 5
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÀM MÁT .......................................... 6
3.1 Vai trị và cơng dụng của hệ thống làm mát trong ô tô................................................ 6
3.2 Tại sao cần giữ động cơ luôn nằm trong vùng nhiệt độ lý tưởng ................................. 6
3.3 Nước làm mát ........................................................................................................ 7
3.4 Nguyên lý làm việc của hệ thống làm mát ................................................................. 8
3.5 Hệ thống làm mát động cơ Toyata 2AZ-FE............................................................... 8


Chương 4: CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHI TIẾT CHÍNH TRONG
HỆTHỐNG LÀM MÁT. ............................................................................................ 12
4.1 Cấu tạo hệ thống làm mát trên động cơ Toyota 2AZ-FE.......................................... 12
4.1.1 Bơm nước .............................................................................................................. 12
4.1.2 Két nước ................................................................................................................ 13
4.1.3 Van hằng nhiệt ......................................................................................................13
4.1.4 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ........................................................................... 14
4.1.5 Bình trữ nướclàm mát ............................................................................................ 14

4.1.6 Mơi chất làm mát (nước làm mát) Toyota .............................................................. 15
4.1.7 Ống dẫn nước nóng ............................................................................................... 16
4.1.8 Quạt làm mát ......................................................................................................... 16

4.2 Công dụng của một số bộ phận chính của hệ thống làm mát động cơ 2AZ-FE ....... 17
4.2.1 Công dụng của két nước ...................................................................................... 17
4.2.2 Công dụng của van hằng nhiệt............................................................................... 17
4.2.3 Công dụng của cảm biến nhiệt độ nước làm mát.................................................. 17
4.2.4 Công dụng của dung dịch nước làm mát (nước làm mát)...................................... 17
4.2.5 Công dụng của quạt làm mát. ................................................................................ 17
4.2.6 Công dụng của bơm nước .....................................................................................17


4.3 Một số hư hỏng thường gặp của các bộ phận và cách giải quyết .............................. 18
4.3.1 Két nước bị gỉ........................................................................................................ 18
4.3.2 Két nước bị nghẹt .................................................................................................. 18
4.3.3 Các mối hàn của két nước bị vỡ............................................................................ 18
4.3.4 Ống dẫn nước rò rỉ................................................................................................. 19
4.3.5 Hỏng van hằng nhiệt.............................................................................................. 19
4.3.6 Hỏng bơm nước ..................................................................................................... 19
4.3.7 Quạt giải nhiệt hỏng.............................................................................................. 19
Chương 5: THIẾT KẾ HỆ THỐNG LÀM MÁT CỦA ĐỘNG CƠ 2AZ-FE TRÊN
TOYOTA CAMRY..................................................................................................... 20
4.1 Bản vẽ tổng thể ......................................................................................................... 20
4.2 Bản vẽ chi tiết
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: