(Đồ án tốt nghiệp) thiết kế xe lăn điện và chế tạo mô hình (Hồ Xuân Tuấn)1. Tên đề tài đồ án:

Thiết kế xe lăn điện và chế tạo mơ hình.

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

+ Tải trọng tối đa chịu được : 100 kg;

+ Vận tốc di chuyển lớn nhất : 7 km/h;

+ Có thể nâng hạ chỗ tựa lưng và chỗ đặt chân.


Nội dung


1. Tổng quan về xe lăn điện;

2. Phân tích lựa chọn phương án thiết kế xe lăn điện;

3. Tính tốn thiết kế các bộ phận chính của xe lăn điện;

4. Lựa chọn thiết kế mạch điều khiển;

5. Chế tạo mơ hìnhLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1. Tên đề tài đồ án:

Thiết kế xe lăn điện và chế tạo mơ hình.

2. Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ đối với kết quả thực hiện

3. Các số liệu và dữ liệu ban đầu:

+ Tải trọng tối đa chịu được : 100 kg;

+ Vận tốc di chuyển lớn nhất : 7 km/h;

+ Có thể nâng hạ chỗ tựa lưng và chỗ đặt chân.


Nội dung


1. Tổng quan về xe lăn điện;

2. Phân tích lựa chọn phương án thiết kế xe lăn điện;

3. Tính tốn thiết kế các bộ phận chính của xe lăn điện;

4. Lựa chọn thiết kế mạch điều khiển;

5. Chế tạo mơ hìnhLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: