SÁCH - Hướng dẫn thiết kế kho lạnh (Phạm Thế Vũ Cb)Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.


Nội dung của cuốn sách gồm có 8 chương:


+ Chương 1: Những số liệu ban đầu


+ Chương 2: Thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh


+ Chương 3: Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt cho kho lạnh


+ Chương 4: Tính tải nhiệt cho kho lạnh


+ Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh một cấp


+ Chương 6: Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp


+ Chương 7: Tính chọn thiết bị


+ Chương 8: Sơ đồ hệ thống lạnhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.


Nội dung của cuốn sách gồm có 8 chương:


+ Chương 1: Những số liệu ban đầu


+ Chương 2: Thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh


+ Chương 3: Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt cho kho lạnh


+ Chương 4: Tính tải nhiệt cho kho lạnh


+ Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh một cấp


+ Chương 6: Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp


+ Chương 7: Tính chọn thiết bị


+ Chương 8: Sơ đồ hệ thống lạnhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: