SÁCH - KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐIỆN HÓA (Nguyễn Đình Phổ)Cuốn sách KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐIỆN HÓA nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở kỹ thuật sản xuất điện hóa, cơ sở tính toán vật chất và năng lượng cho quá trình sản xuất, những minh họa cụ thể về các quá trình cung cấp và thu năng lượng và một số bài tập kèm theo.


NỘI DUNG:


Chương 1  Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật sản xuất 

Chương 2  Những nguyên lý về nhiệt động điện hóa học

Chương 3  Động học của phản ứng điện cực

Chương 4  Những nguyên lý chung của các quá trình sản xuất điện hóa

Chương 5  Điện phân dung dịch nước thoát kim loại

Chương 6  Điện phân dung dịch nước không thoát kim loại

Chương 7  Nguồn điện hóa học và pin nhiên liệu

Phần bài tập áp dụng  Tính toán kỹ thuật cho quá trình sản xuất điện hóaLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐIỆN HÓA nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở kỹ thuật sản xuất điện hóa, cơ sở tính toán vật chất và năng lượng cho quá trình sản xuất, những minh họa cụ thể về các quá trình cung cấp và thu năng lượng và một số bài tập kèm theo.


NỘI DUNG:


Chương 1  Những khái niệm cơ bản về kỹ thuật sản xuất 

Chương 2  Những nguyên lý về nhiệt động điện hóa học

Chương 3  Động học của phản ứng điện cực

Chương 4  Những nguyên lý chung của các quá trình sản xuất điện hóa

Chương 5  Điện phân dung dịch nước thoát kim loại

Chương 6  Điện phân dung dịch nước không thoát kim loại

Chương 7  Nguồn điện hóa học và pin nhiên liệu

Phần bài tập áp dụng  Tính toán kỹ thuật cho quá trình sản xuất điện hóaLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: