SÁCH - Tra cứu về nhiệt luyện - Dùng cho cán bộ kỹ thuật (A.A. Smưcôv)Thành phần, tổ chức, tính chất và công dụng của các loại thép Cacbon, hợp kim. Các nguyên liệu dùng trong chế tạo chi tiết máy. Công nghệ quy trình nhhiệt luyện các loại thép, kim loại và hợp kim màu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Thành phần, tổ chức, tính chất và công dụng của các loại thép Cacbon, hợp kim. Các nguyên liệu dùng trong chế tạo chi tiết máy. Công nghệ quy trình nhhiệt luyện các loại thép, kim loại và hợp kim màu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: