TÀI LIỆU - HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ 2AZ-FE COOLINGKIỂM TRA TRÊN XE

Nếu áp suất giảm, hãy kiểm tra rò rỉ ống mềm, bộ tản nhiệt và máy bơm nước. Nếu không tìm thấy rò rỉ bên ngoài, hãy kiểm tra lõi bộ gia nhiệt, khối xi lanh và đầu xi lanh.

LƯU Ý: 

Không thay thế nước thường bằng nước làm mát động cơ.

3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (a) Tháo 

nắp bộ tản nhiệt.

THẬN TRỌNG: 

Không tháo nắp bộ tản nhiệt khi động cơ và bộ tản nhiệt vẫn 

còn nóng. Nước làm mát động cơ nóng, có áp suất và 

hơi nước có thể thoát ra ngoài và gây bỏng nặng.

2. KIỂM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ TRONG BÌNH CHỨA (a) Kiểm tra mức 

nước làm mát động cơ nằm giữa vạch THẤP và ĐẦY khi động cơ nguội.

1. KIỂM TRA RÒ RỈ NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ LƯU Ý: Trước khi 

thực hiện 

mỗi lần kiểm tra, hãy TẮT công tắc A/C.

(b) Kiểm tra xem có bất kỳ cặn gỉ hoặc vảy nào bám quá nhiều xung 

quanh nắp bộ tản nhiệt và lỗ nạp bộ tản nhiệt không. 

Ngoài ra, chất làm mát không được có dầu.

CO–1

Nếu mức chất làm mát động cơ thấp, hãy kiểm tra rò rỉ và 

thêm "Chất làm mát TOYOTA Super Long Life" hoặc chất làm 

mát ethylene glycol chất lượng cao tương tự không chứa 

silicat, không amin, không nitrit và không borat với công 

nghệ axit hữu cơ lai có tuổi thọ cao. dòng ĐẦY ĐỦ.

THẬN TRỌNG: 

Không tháo nắp bộ tản nhiệt khi động cơ và bộ tản nhiệt vẫn còn nóng. Nước làm mát động cơ nóng, có áp suất và hơi nước có thể thoát ra ngoài và gây bỏng nặng. (a) Đổ đầy chất làm mát vào bộ tản nhiệt và gắn thiết bị kiểm tra nắp bộ tản nhiệt. (b) Làm nóng động cơ. (c) Sử dụng máy kiểm tra nắp bộ tản nhiệt, tăng áp suất bên trong bộ tản nhiệt lên 118 kPa (1,2 kgf*cm, 17 psi) và kiểm tra để đảm bảo rằng áp suất không giảm.

Nếu quá bẩn, hãy làm sạch đường dẫn chất làm mát và thay thế chất làm mát. (c) 

Lắp nắp bộ tản nhiệt.LINK DOWNLOADKIỂM TRA TRÊN XE

Nếu áp suất giảm, hãy kiểm tra rò rỉ ống mềm, bộ tản nhiệt và máy bơm nước. Nếu không tìm thấy rò rỉ bên ngoài, hãy kiểm tra lõi bộ gia nhiệt, khối xi lanh và đầu xi lanh.

LƯU Ý: 

Không thay thế nước thường bằng nước làm mát động cơ.

3. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ (a) Tháo 

nắp bộ tản nhiệt.

THẬN TRỌNG: 

Không tháo nắp bộ tản nhiệt khi động cơ và bộ tản nhiệt vẫn 

còn nóng. Nước làm mát động cơ nóng, có áp suất và 

hơi nước có thể thoát ra ngoài và gây bỏng nặng.

2. KIỂM TRA MỨC NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ TRONG BÌNH CHỨA (a) Kiểm tra mức 

nước làm mát động cơ nằm giữa vạch THẤP và ĐẦY khi động cơ nguội.

1. KIỂM TRA RÒ RỈ NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ LƯU Ý: Trước khi 

thực hiện 

mỗi lần kiểm tra, hãy TẮT công tắc A/C.

(b) Kiểm tra xem có bất kỳ cặn gỉ hoặc vảy nào bám quá nhiều xung 

quanh nắp bộ tản nhiệt và lỗ nạp bộ tản nhiệt không. 

Ngoài ra, chất làm mát không được có dầu.

CO–1

Nếu mức chất làm mát động cơ thấp, hãy kiểm tra rò rỉ và 

thêm "Chất làm mát TOYOTA Super Long Life" hoặc chất làm 

mát ethylene glycol chất lượng cao tương tự không chứa 

silicat, không amin, không nitrit và không borat với công 

nghệ axit hữu cơ lai có tuổi thọ cao. dòng ĐẦY ĐỦ.

THẬN TRỌNG: 

Không tháo nắp bộ tản nhiệt khi động cơ và bộ tản nhiệt vẫn còn nóng. Nước làm mát động cơ nóng, có áp suất và hơi nước có thể thoát ra ngoài và gây bỏng nặng. (a) Đổ đầy chất làm mát vào bộ tản nhiệt và gắn thiết bị kiểm tra nắp bộ tản nhiệt. (b) Làm nóng động cơ. (c) Sử dụng máy kiểm tra nắp bộ tản nhiệt, tăng áp suất bên trong bộ tản nhiệt lên 118 kPa (1,2 kgf*cm, 17 psi) và kiểm tra để đảm bảo rằng áp suất không giảm.

Nếu quá bẩn, hãy làm sạch đường dẫn chất làm mát và thay thế chất làm mát. (c) 

Lắp nắp bộ tản nhiệt.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: