Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán việt nam (Võ Duy Anh)Bạn có một vài chiến lược giao dịch đã được kiểm nghiệm nhiều năm trên thị trường. Công việc giao dịch này mang lại lợi nhuận nhưng quá tốn thời gian. Bạn mong muốn tự động hóa hồn tồn q trình này để có thể tập trung cho những việc quan trọng hơn?

Bạn có rất nhiều ý tưởng giao dịch mới nhưng không thể kiểm nghiệm được độ hiệu quả trong dài hạn? Bạn cảm thấy bị hạn chế bởi các rào cản công nghệ nên không thể tiếp cận các hướng giao dịch với đơn vị thời gian tính bằng milliseconds?

Bạn đã quen với việc sử dụng phân tích kỹ thuật trên nền tảng AmiBroker,

MetaTrader hoặc TradingView. Bạn biết rõ hạn chế của các hệ thống này nhưng chấp

nhận đánh đổi để có thể phát triển bước đầu trong sự nghiệp giao dịch thuật tốn. Bạn

muốn thay đổi nhưng cịn q nhiều rào cản về kỹ thuật và công nghệ?

Bạn là một nhà phân tích cơ bản và khơng tìm thấy bất cứ cơng nghệ nào có thể giúp

tự động hóa hồn tồn q trình này ở Việt Nam?

“Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam” là tài liệu

được viết riêng cho các bạn. Cuốn sách khái qt hóa tồn bộ q trình xây dựng hệ

thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp

như tối ưu hóa hệ thống đa thuật tốn, trong đó:

Chương I của sách cung cấp các khái niệm và kiến thức nhập môn giao dịch thuật

toán căn bản.

Chương II đến Chương VIII là trọng tâm hướng dẫn chi tiết cách xây dựng một thuật

tốn để có thể giao dịch trên thị trường thật. Các chủ đề bao gồm: dữ liệu, API, chiến

lược giao dịch, kiểm thử dữ liệu quá khứ, kiểm thử dữ liệu tương lai và giao dịch trên môi

trường thật.

Chương IX đặc biệt dành riêng cho những hệ thống đang vận hành nhiều thuật tốn

song song. Tối ưu hóa hệ thống đa thuật tốn có thể mang lại lợi ích dài hạn rất lớn.

Chương X gửi đến độc giả một số ứng dụng miễn phí có thể xem như dữ liệu đầu

vào cho thuật toán.

Chương XI cho phép bạn đọc trải nghiệm giao dịch thuật toán trên tài khoản cá nhân

theo mơ hình SMA đơn giản. Điều kiện u cầu là một tài khoản SSI đã có API.

Chương XII bổ sung cho bạn đọc các kinh nghiệm cần thiết trong môi trường giao

dịch thuật toán tại Việt Nam. LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Bạn có một vài chiến lược giao dịch đã được kiểm nghiệm nhiều năm trên thị trường. Công việc giao dịch này mang lại lợi nhuận nhưng quá tốn thời gian. Bạn mong muốn tự động hóa hồn tồn q trình này để có thể tập trung cho những việc quan trọng hơn?

Bạn có rất nhiều ý tưởng giao dịch mới nhưng không thể kiểm nghiệm được độ hiệu quả trong dài hạn? Bạn cảm thấy bị hạn chế bởi các rào cản công nghệ nên không thể tiếp cận các hướng giao dịch với đơn vị thời gian tính bằng milliseconds?

Bạn đã quen với việc sử dụng phân tích kỹ thuật trên nền tảng AmiBroker,

MetaTrader hoặc TradingView. Bạn biết rõ hạn chế của các hệ thống này nhưng chấp

nhận đánh đổi để có thể phát triển bước đầu trong sự nghiệp giao dịch thuật tốn. Bạn

muốn thay đổi nhưng cịn q nhiều rào cản về kỹ thuật và công nghệ?

Bạn là một nhà phân tích cơ bản và khơng tìm thấy bất cứ cơng nghệ nào có thể giúp

tự động hóa hồn tồn q trình này ở Việt Nam?

“Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam” là tài liệu

được viết riêng cho các bạn. Cuốn sách khái qt hóa tồn bộ q trình xây dựng hệ

thống giao dịch thuật toán từ những bước nền tảng cơ sở cho đến giai đoạn phức tạp

như tối ưu hóa hệ thống đa thuật tốn, trong đó:

Chương I của sách cung cấp các khái niệm và kiến thức nhập môn giao dịch thuật

toán căn bản.

Chương II đến Chương VIII là trọng tâm hướng dẫn chi tiết cách xây dựng một thuật

tốn để có thể giao dịch trên thị trường thật. Các chủ đề bao gồm: dữ liệu, API, chiến

lược giao dịch, kiểm thử dữ liệu quá khứ, kiểm thử dữ liệu tương lai và giao dịch trên môi

trường thật.

Chương IX đặc biệt dành riêng cho những hệ thống đang vận hành nhiều thuật tốn

song song. Tối ưu hóa hệ thống đa thuật tốn có thể mang lại lợi ích dài hạn rất lớn.

Chương X gửi đến độc giả một số ứng dụng miễn phí có thể xem như dữ liệu đầu

vào cho thuật toán.

Chương XI cho phép bạn đọc trải nghiệm giao dịch thuật toán trên tài khoản cá nhân

theo mơ hình SMA đơn giản. Điều kiện u cầu là một tài khoản SSI đã có API.

Chương XII bổ sung cho bạn đọc các kinh nghiệm cần thiết trong môi trường giao

dịch thuật toán tại Việt Nam. LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: