62 Câu trắc nghiệm IOT có đáp án (Full)1. IoT là viết tắt của từ gì?

a. Intelligent of Technology

b. Internet of Technology

c. Internet of Things

d. Intelligent of Things


2. Địa chỉ IP của các thiết bị IoT có thể được mã hóa theo loại mã nào?

a. RSA

b. AES

c. SHA

d. MD5


3. Thuật ngữ nào dùng để miêu tả việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị IoT?

a. Machine learning

b. Data mining

c. Data exchange

d. Device communication


4. LoRaWAN là gì?

a. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

b. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

c. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất

d. Màn hình cảm ứng cho IoT


5. Hệ thống chuyển mạch thông minh (smart switch) dùng cho IoT hoạt động như thế nào?

a. Tự động điều khiển các thiết bị thông minh

b. Thay đổi thiết bị kết nối tới mạng Internet

c. Đánh giá tải trọng của thiết bị và điều chỉnh mức năng lượng tiêu thụ

d. Tất cả đều đúng


6. Protocol Buffer (protobuf) là gì?

a. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

b. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

c. Chuẩn mã hóa dữ liệu cho IoT

d. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất


7. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là gì?

a. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

b. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

c. Chuẩn mã hóa dữ liệu cho IoT

d. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất


8. Để thu thập dữ liệu từ các thiết bị IoT, ta sử dụng phương pháp nào?

a. Điều khiển các thiết bị thông minh

b. Theo dõi các thiết bị thông minh

c. Thu thập cảm biến của các thiết bị thông minh

d. Tất cả đều đúng


9. Thiết bị nào sau đây không phải là một thiết bị IoT?

a) Máy giặt thông minh

b) Quạt điều khiển từ xa

c) Tivi cổ điển

d) Bóng đèn thông minh


10. Thuật ngữ nào được sử dụng để chỉ việc kết nối các thiết bị IoT với nhau và với internet?

a) Networking

b) Integration

c) Connectivity

d) Interfacing


11. Công nghệ nào được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT?

a) Wi-Fi

b) Bluetooth

c) Zigbee

d) Tất cả đều đúng


12. Đâu là một ví dụ về ứng dụng IoT trong đời sống hàng ngày?

a) Hệ thống giám sát bệnh viện thông minh

b) Máy lọc không khí trong phòng

c) Hệ thống đèn chiếu sáng tự động

d) Các đáp án đều đúng. 


13. IoT có gì đặc biệt so với các công nghệ khác?

a) Tính linh hoạt cao

b) Có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

c) Sử dụng các thiết bị thông minh để thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề 

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng


14. Đâu là một ứng dụng tiềm năng của IoT trong tương lai?

a) Ô tô tự động

b) Nhà thông minh

c) Công nghiệp 4.0

d) Tất cả các đáp án đều đúng.

15. IoT kết nối các thiết bị thông minh, máy móc và cảm biến bằng cách nào? 

a. Bluetooth

b. Wi-Fi 

c. Internet

d. Tất cả các phương án đều đúng.

d. Internet of Things and Services

16. IoT cho phép quản lý, điều khiển và giám sát các thiết bị từ đâu?

a. Từ một máy tính

b. Từ một điện thoại thông minh

c. Từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet

d. Tất cả các phương án đều đúng.


17. Phát triển ứng dụng IoT cần sử dụng các công nghệ nào?

a. Công nghệ M2M (Machine to Machine)

b. Công nghệ Cloud

c. Công nghệ Big Data

d. Tất cả các phương án đều đúng.


18. IoT có thể ứng dụng trong lĩnh vực nào?

a. Y tế

b. Giao thông

c. Nông nghiệp

d. Tất cả các phương án đều đúng.

19. Định nghĩa IoT là gì?

a. Internet of Things là một mạng lưới được cấu thành từ nhiều thiết bị kết nối để thu thập, chia sẻ và xử lý thông tin.

b. IoT là bộ phận chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và chuyển đổi chúng thành định dạng dễ đọc được.

c. IoT là phần mềm giúp điều khiển các thiết bị thông minh.


20. Các ứng dụng chủ yếu của IoT là gì?

a. Điều khiển và giám sát thiết bị thông minh, tự động hóa nhà cửa, tự động hóa sản xuất.

b. Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

c. Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và môi trường.


21. Các giao thức phổ biến trong IoT là gì?

a. MQTT, CoAP, AMQP

b. HTTP, SMTP, SSH

c. TCP, UDP, FTP


22. Các công nghệ phần cứng thường được sử dụng trong IoT là gì?

a. Raspberry Pi, Arduino, ESP32

b. Java, Python, C++

c. MySQL, MongoDB, Redis


23. Lợi ích của sử dụng IoT là gì?

a. Tối ưu hóa quản lý tài nguyên, giảm chi phí vận hành.

b. Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

c. Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông minh, tăng chất lượng cuộc sống và cải thiện công nghệ.

24. Các thiết bị nào được kết nối với nhau thông qua IoT?

a. Máy tính và smartwatch

b. Smartphone và máy tính bảng

c. Đèn, tủ lạnh, camera giám sát

d. Tất cả các thiết bị kết nối được với internet


25. Điều khiển các thiết bị thông qua IoT được thực hiện bằng cách nào?

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)1. IoT là viết tắt của từ gì?

a. Intelligent of Technology

b. Internet of Technology

c. Internet of Things

d. Intelligent of Things


2. Địa chỉ IP của các thiết bị IoT có thể được mã hóa theo loại mã nào?

a. RSA

b. AES

c. SHA

d. MD5


3. Thuật ngữ nào dùng để miêu tả việc trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị IoT?

a. Machine learning

b. Data mining

c. Data exchange

d. Device communication


4. LoRaWAN là gì?

a. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

b. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

c. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất

d. Màn hình cảm ứng cho IoT


5. Hệ thống chuyển mạch thông minh (smart switch) dùng cho IoT hoạt động như thế nào?

a. Tự động điều khiển các thiết bị thông minh

b. Thay đổi thiết bị kết nối tới mạng Internet

c. Đánh giá tải trọng của thiết bị và điều chỉnh mức năng lượng tiêu thụ

d. Tất cả đều đúng


6. Protocol Buffer (protobuf) là gì?

a. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

b. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

c. Chuẩn mã hóa dữ liệu cho IoT

d. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất


7. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là gì?

a. Giao thức truyền thông không dây cho IoT

b. Ngôn ngữ lập trình cho IoT

c. Chuẩn mã hóa dữ liệu cho IoT

d. Công nghệ kết nối dữ liệu sản xuất


8. Để thu thập dữ liệu từ các thiết bị IoT, ta sử dụng phương pháp nào?

a. Điều khiển các thiết bị thông minh

b. Theo dõi các thiết bị thông minh

c. Thu thập cảm biến của các thiết bị thông minh

d. Tất cả đều đúng


9. Thiết bị nào sau đây không phải là một thiết bị IoT?

a) Máy giặt thông minh

b) Quạt điều khiển từ xa

c) Tivi cổ điển

d) Bóng đèn thông minh


10. Thuật ngữ nào được sử dụng để chỉ việc kết nối các thiết bị IoT với nhau và với internet?

a) Networking

b) Integration

c) Connectivity

d) Interfacing


11. Công nghệ nào được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT?

a) Wi-Fi

b) Bluetooth

c) Zigbee

d) Tất cả đều đúng


12. Đâu là một ví dụ về ứng dụng IoT trong đời sống hàng ngày?

a) Hệ thống giám sát bệnh viện thông minh

b) Máy lọc không khí trong phòng

c) Hệ thống đèn chiếu sáng tự động

d) Các đáp án đều đúng. 


13. IoT có gì đặc biệt so với các công nghệ khác?

a) Tính linh hoạt cao

b) Có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

c) Sử dụng các thiết bị thông minh để thu thập thông tin và giải quyết các vấn đề 

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng


14. Đâu là một ứng dụng tiềm năng của IoT trong tương lai?

a) Ô tô tự động

b) Nhà thông minh

c) Công nghiệp 4.0

d) Tất cả các đáp án đều đúng.

15. IoT kết nối các thiết bị thông minh, máy móc và cảm biến bằng cách nào? 

a. Bluetooth

b. Wi-Fi 

c. Internet

d. Tất cả các phương án đều đúng.

d. Internet of Things and Services

16. IoT cho phép quản lý, điều khiển và giám sát các thiết bị từ đâu?

a. Từ một máy tính

b. Từ một điện thoại thông minh

c. Từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet

d. Tất cả các phương án đều đúng.


17. Phát triển ứng dụng IoT cần sử dụng các công nghệ nào?

a. Công nghệ M2M (Machine to Machine)

b. Công nghệ Cloud

c. Công nghệ Big Data

d. Tất cả các phương án đều đúng.


18. IoT có thể ứng dụng trong lĩnh vực nào?

a. Y tế

b. Giao thông

c. Nông nghiệp

d. Tất cả các phương án đều đúng.

19. Định nghĩa IoT là gì?

a. Internet of Things là một mạng lưới được cấu thành từ nhiều thiết bị kết nối để thu thập, chia sẻ và xử lý thông tin.

b. IoT là bộ phận chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu và chuyển đổi chúng thành định dạng dễ đọc được.

c. IoT là phần mềm giúp điều khiển các thiết bị thông minh.


20. Các ứng dụng chủ yếu của IoT là gì?

a. Điều khiển và giám sát thiết bị thông minh, tự động hóa nhà cửa, tự động hóa sản xuất.

b. Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

c. Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và môi trường.


21. Các giao thức phổ biến trong IoT là gì?

a. MQTT, CoAP, AMQP

b. HTTP, SMTP, SSH

c. TCP, UDP, FTP


22. Các công nghệ phần cứng thường được sử dụng trong IoT là gì?

a. Raspberry Pi, Arduino, ESP32

b. Java, Python, C++

c. MySQL, MongoDB, Redis


23. Lợi ích của sử dụng IoT là gì?

a. Tối ưu hóa quản lý tài nguyên, giảm chi phí vận hành.

b. Tăng cường an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

c. Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ thông minh, tăng chất lượng cuộc sống và cải thiện công nghệ.

24. Các thiết bị nào được kết nối với nhau thông qua IoT?

a. Máy tính và smartwatch

b. Smartphone và máy tính bảng

c. Đèn, tủ lạnh, camera giám sát

d. Tất cả các thiết bị kết nối được với internet


25. Điều khiển các thiết bị thông qua IoT được thực hiện bằng cách nào?

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: