ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP BÀI TẬP DƯỠNG SINH, ĐIỆN CHÂM VÀ BÀI ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI - Bùi Trí ThuậtMục tiêu:  Đánh giá kết quả của phương pháp kết hợp  bài  tập  dưỡng  sinh,  điện  châm  và  Độc  hoạt  ký sinh  thang  trong  điều  trị  thoái  hóa  khớp  gối  nguyên phát  và  theo  dõi  một  số  tác  dụng  không  mong  muốn của  phương  pháp.LINK DOWNLOADMục tiêu:  Đánh giá kết quả của phương pháp kết hợp  bài  tập  dưỡng  sinh,  điện  châm  và  Độc  hoạt  ký sinh  thang  trong  điều  trị  thoái  hóa  khớp  gối  nguyên phát  và  theo  dõi  một  số  tác  dụng  không  mong  muốn của  phương  pháp.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: