BÀI GIẢNG - Mô hình hóa và mô phỏng trên máy tính - Chương 2 Mô hình hóa (Trường ĐHSPKT Đà Nẵng)Tham khảo

•Matlab –Simulink dành cho Kỹ sư ĐKTĐ -Nguyễn Phùng Quang

•Giáo trình mô hình hóa hệ thống và mô phỏng –GS.TS Nguyễn Công Hiền, TS. Nguyễn Phạm Thục AnhLINK DOWNLOADTham khảo

•Matlab –Simulink dành cho Kỹ sư ĐKTĐ -Nguyễn Phùng Quang

•Giáo trình mô hình hóa hệ thống và mô phỏng –GS.TS Nguyễn Công Hiền, TS. Nguyễn Phạm Thục AnhLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: