BÀI GIẢNG - Thí nghiệm sức bền vật liệu ĐHBK HCMBài 1& 2:   Kéo thép, và Kéo gang 

Bài 3&4:   Nén thép, và nén gang 

 Bài 5: Xác định môdun đàn hồi E khi kéo, hay (nén) 

Bài 6: Xác định môdun đàn hồi trƣợt G khi xoắn thanh tròn 

Bài 7: Đo chuyển vị và góc xoay của dầm console khi chịu uốn ngang  

            phẳng 

Bài 8:  Đo chuyển vị dầm console khi chịu uốn xiên 

Bài 9:  Tìm lực Pth khi uốn dọc LINK DOWNLOADBài 1& 2:   Kéo thép, và Kéo gang 

Bài 3&4:   Nén thép, và nén gang 

 Bài 5: Xác định môdun đàn hồi E khi kéo, hay (nén) 

Bài 6: Xác định môdun đàn hồi trƣợt G khi xoắn thanh tròn 

Bài 7: Đo chuyển vị và góc xoay của dầm console khi chịu uốn ngang  

            phẳng 

Bài 8:  Đo chuyển vị dầm console khi chịu uốn xiên 

Bài 9:  Tìm lực Pth khi uốn dọc LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: