Báo cáo chủ đề - Khảo sát datasheet ic 4027 thiết kế mạch đếm nhị phân không đồng bộ 13 bit updown điều kiển bằng một nút nhấn (Phạm Lam Trường)Báo cáo chủ đề - Khảo sát datasheet ic 4027 thiết kế mạch đếm nhị phân không đồng bộ 13 bit updown điều kiển bằng một nút nhấn (Phạm Lam Trường)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU VỀ CÁC IC CÓ LIÊN QUAN TRONG MẠCH. - 2 -

1.1 IC CD4027...............................................................................................- 2 -

1.2 IC 74LS86................................................................................................- 7 -

1.3 IC NE555................................................................................................- 11 -

CHƯƠNG 2 : THI CÔNG MẠCH ĐẾM NHỊ PHÂN KHÔNG ĐỒNG BỘ 13

BIT UP/DOWN ĐIỀU KIỂN BẰNG MỘT NÚT NHẤN..............................- 14 -

2.1 SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG KHỐI............................- 14 -

2.2 DANH SÁCH CÁC LINH KIỆN TRONG DÙNG TRONG MẠCH.......- 15 -

2.3 MÔ PHỎNG TRÊN PROTEUS................................................................- 16 -

2.4 VẼ MẠCH PCB........................................................................................- 17 -

2.5 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM..........................................................................- 18 -

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO............................- 19 -

3.1 KẾT LUẬN...............................................................................................- 19 -

3.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Báo cáo chủ đề - Khảo sát datasheet ic 4027 thiết kế mạch đếm nhị phân không đồng bộ 13 bit updown điều kiển bằng một nút nhấn (Phạm Lam Trường)


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 : TÌM HIỂU VỀ CÁC IC CÓ LIÊN QUAN TRONG MẠCH. - 2 -

1.1 IC CD4027...............................................................................................- 2 -

1.2 IC 74LS86................................................................................................- 7 -

1.3 IC NE555................................................................................................- 11 -

CHƯƠNG 2 : THI CÔNG MẠCH ĐẾM NHỊ PHÂN KHÔNG ĐỒNG BỘ 13

BIT UP/DOWN ĐIỀU KIỂN BẰNG MỘT NÚT NHẤN..............................- 14 -

2.1 SƠ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG KHỐI............................- 14 -

2.2 DANH SÁCH CÁC LINH KIỆN TRONG DÙNG TRONG MẠCH.......- 15 -

2.3 MÔ PHỎNG TRÊN PROTEUS................................................................- 16 -

2.4 VẼ MẠCH PCB........................................................................................- 17 -

2.5 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM..........................................................................- 18 -

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO............................- 19 -

3.1 KẾT LUẬN...............................................................................................- 19 -

3.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: