EDUQUIZ - 151 câu trắc nghiệm EPU - Thuỷ lực khí nén tổng hợp (minor G)Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

1: trong các chất lỏng, áp suất (áp suất do trọng lượng và áp suất do ngoại lực) tác động lên mỗi phần tử chất lỏng

*

[<$>] Không phụ thuộc vào hình dạng thùng chứa

[<$>] Phụ thuộc vào hình dạng thủng chứa và vật liệu lấm thùng chứa

[<$>] Không phụ thuộc vào hlnh dạng thùng chứa nhưng phụ thuộc vào vật liệu làm thùng chứa

[<$>] Phụ thuộc vào hình dạng thùng chứa

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

2: Trong hệ thống thủy lực, bộ phận tạo ra năng lượng hoặc chuyển đổi thành dạng năng lượng khác là:

[<$>] Máy nén khí, động cơ khí nén

[<$>] Máy phát điện, dộng cơ điện, pin, ắc quy

[<$>] Trục, bánh răng, đai truyền, xích truyền

*

[<$>] Bơm, xi lanh truyền lực, động cơ thủy lực

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

3: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực,tổn thất thể tích là do....

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

*

[<$>] dầu thủy lực chạy qua các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] tốc độ dòng chảy, trọng lượng riêng và độ nhớt của dầu

[<$>] giảm áp suất do lực cản trên đường chuyển động của dầu từ bơm đến cơ cấu chấp hành

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

4: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, tổn thất cơ khí là do....

[<$>] dầu thủy lực chảy quạ các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] sự thay đổi tiết diện ống dẫn

*

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

[<$>] độ nhẵn thành ống, độ lớn tiết diện ổng dẫn

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

5: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, tổn thất áp suất là do....

[<$>] dầu thủy lực chảy qua các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

*

[<$>] giảm áp suất do lực cản trên đường chuyển động của dầu từ bơm đến cơ cấu chấp hành

[<$>] bơm, xi lanh truyền lực, động cơ thủy lực

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

6: Theo DIN 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực thì chữ H được dùng để ký hiệu loại dầu nào?

[<$>] H: Dầụ khoáng vật có thêm chất phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài:

*

[<$>] H: Dầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bề mặt kim loại, hạn chế khả năng xâm nhập của khí, nhưng dể dàng tách khí ra.

[<$>] H: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] H: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhớt

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

7: Theo D1N 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thúy lực thì chữ L được dùng để ký hiệu loại dầu nào?

*

[] L: Dầu khoáng vật có thêm chất, phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài

[<$>] L : Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giám sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] L: Dầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bề mặt kim loại, hạn chế khả năng xâm nhập của khí, nhung de dàng tách khí ra.

[<$>] L: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhót

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

8: Theo DIN 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực thi chữ P được dùng đe ký hiệụ loại; dầu nào?

*

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhớt

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài

[<$>] P: Đầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bê mặt kim loại, hạn chê khả năng xâm nhập của khí, nhưng dể dàng tách khí ra.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

9:Thế nào là truyền động khí nén?

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là không khí.

[<$>] Truyền động với động cơ điện

*

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là không khí được nén.

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là dầu

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

10: Trong những thiết bị sau thiết bị nào có dùng truyền động khí nén?

*

[<$>] Dụng cụ vặn vít

[<$>] Quạt

[<$>] Máy nén

[<$>] Bơm

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

11:Động cơ khí nén có thể tích và kích thước ra sao khi so với động cơ điện cùng công suất?

*

[<$>] Nhỏ hơn 30%

[<$>] Bằng

[<$>] Nhỏ hơn 80%

...


Phần thi 1: Phần 1

Câu hỏi 1: (1 đáp án)

1: trong các chất lỏng, áp suất (áp suất do trọng lượng và áp suất do ngoại lực) tác động lên mỗi phần tử chất lỏng

*

[<$>] Không phụ thuộc vào hình dạng thùng chứa

[<$>] Phụ thuộc vào hình dạng thủng chứa và vật liệu lấm thùng chứa

[<$>] Không phụ thuộc vào hlnh dạng thùng chứa nhưng phụ thuộc vào vật liệu làm thùng chứa

[<$>] Phụ thuộc vào hình dạng thùng chứa

Câu hỏi 2: (1 đáp án)

2: Trong hệ thống thủy lực, bộ phận tạo ra năng lượng hoặc chuyển đổi thành dạng năng lượng khác là:

[<$>] Máy nén khí, động cơ khí nén

[<$>] Máy phát điện, dộng cơ điện, pin, ắc quy

[<$>] Trục, bánh răng, đai truyền, xích truyền

*

[<$>] Bơm, xi lanh truyền lực, động cơ thủy lực

Câu hỏi 3: (1 đáp án)

3: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực,tổn thất thể tích là do....

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

*

[<$>] dầu thủy lực chạy qua các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] tốc độ dòng chảy, trọng lượng riêng và độ nhớt của dầu

[<$>] giảm áp suất do lực cản trên đường chuyển động của dầu từ bơm đến cơ cấu chấp hành

Câu hỏi 4: (1 đáp án)

4: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, tổn thất cơ khí là do....

[<$>] dầu thủy lực chảy quạ các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] sự thay đổi tiết diện ống dẫn

*

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

[<$>] độ nhẵn thành ống, độ lớn tiết diện ổng dẫn

Câu hỏi 5: (1 đáp án)

5: Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực, tổn thất áp suất là do....

[<$>] dầu thủy lực chảy qua các khe hở trong các phần tử của hệ thống

[<$>] ma sát giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau

*

[<$>] giảm áp suất do lực cản trên đường chuyển động của dầu từ bơm đến cơ cấu chấp hành

[<$>] bơm, xi lanh truyền lực, động cơ thủy lực

Câu hỏi 6: (1 đáp án)

6: Theo DIN 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực thì chữ H được dùng để ký hiệu loại dầu nào?

[<$>] H: Dầụ khoáng vật có thêm chất phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài:

*

[<$>] H: Dầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bề mặt kim loại, hạn chế khả năng xâm nhập của khí, nhưng dể dàng tách khí ra.

[<$>] H: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] H: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhớt

Câu hỏi 7: (1 đáp án)

7: Theo D1N 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thúy lực thì chữ L được dùng để ký hiệu loại dầu nào?

*

[] L: Dầu khoáng vật có thêm chất, phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài

[<$>] L : Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giám sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] L: Dầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bề mặt kim loại, hạn chế khả năng xâm nhập của khí, nhung de dàng tách khí ra.

[<$>] L: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhót

Câu hỏi 8: (1 đáp án)

8: Theo DIN 51524 và CETOP về ký hiệu các loại dầu khoảng vật thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực thi chữ P được dùng đe ký hiệụ loại; dầu nào?

*

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm sự mài mòn và khả năng tăng chịu tải trọng lớn.

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để giảm tính nhớt

[<$>] P: Dầu khoáng vật có thêm chất phụ gia để tăng tính chất cơ học và hóa học trong thời gian vận hành dài

[<$>] P: Đầu khoáng vật có tính trung hòa (tính trơ) với các bê mặt kim loại, hạn chê khả năng xâm nhập của khí, nhưng dể dàng tách khí ra.

Câu hỏi 9: (1 đáp án)

9:Thế nào là truyền động khí nén?

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là không khí.

[<$>] Truyền động với động cơ điện

*

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là không khí được nén.

[<$>] Truyền động với môi chất dẫn động là dầu

Câu hỏi 10: (1 đáp án)

10: Trong những thiết bị sau thiết bị nào có dùng truyền động khí nén?

*

[<$>] Dụng cụ vặn vít

[<$>] Quạt

[<$>] Máy nén

[<$>] Bơm

Câu hỏi 11: (1 đáp án)

11:Động cơ khí nén có thể tích và kích thước ra sao khi so với động cơ điện cùng công suất?

*

[<$>] Nhỏ hơn 30%

[<$>] Bằng

[<$>] Nhỏ hơn 80%

...
M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: