GIÁO ÁN - Lý thuyết và thực hành sơ cấp nghề nuôi ong 2022 (Ngô Quang Hà)Thời gian thực hiện: 2 giờ

Tên chương: Đặc điểm sinh học của ong mật

Thực hiện từ ngày: …/…/…. Đến ngày …/…/….


Tên bài: Các loài ong mật ở nước ta

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:

- Trình bày đặc điểm của từng loài ong mật hiện nuôi ở nước ta;

- Lựa chọn được giống ong mật phù hợp với địa phương;

- Có ý thức bảo vệ các loài ong mật hiện có tại địa phương.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Máy tính, Projector

- Bài giảng, giáo án, sổ tay giáo viên

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Điểm danh

- Quán triệt một số nội quy của lớp học


Giáo án số: 01


Thời gian thực hiện: 2 giờ

Bài học trước: LT Đặc điểm sinh học của ong mật

Thực hiện từ ngày: …/…/…. Đến ngày …/…/….

Tên bài: Các loài ong mật ở nước ta


MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:

- Trình bày đặc điểm của từng loài ong mật hiện nuôi ở nước ta;

- Lựa chọn được giống ong mật phù hợp với địa phương;

- Có ý thức bảo vệ các loài ong mật hiện có tại địa phương

CÁC DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC :

- 01 đĩa VCD (15 phút) về các giống ong hiện có ở Việt nam;

- 01 đĩa VCD (15 phút) về các cấp ong và cấu trúc tổ đàn ong;

- Hình ảnh các loài ong mật, mô hình tổ các loài ong mật;

- Đồ bảo hộ lao động: quần áo dài tay, khẩu trang, ủng, găng tay, mũ…

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC :

Giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hành

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2
LINK DOWNLOAD - GIÁO ÁN LÝ THUYẾT (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - GIÁO ÁN THỰC HÀNH (UPDATING...)Thời gian thực hiện: 2 giờ

Tên chương: Đặc điểm sinh học của ong mật

Thực hiện từ ngày: …/…/…. Đến ngày …/…/….


Tên bài: Các loài ong mật ở nước ta

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:

- Trình bày đặc điểm của từng loài ong mật hiện nuôi ở nước ta;

- Lựa chọn được giống ong mật phù hợp với địa phương;

- Có ý thức bảo vệ các loài ong mật hiện có tại địa phương.

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Máy tính, Projector

- Bài giảng, giáo án, sổ tay giáo viên

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:

- Điểm danh

- Quán triệt một số nội quy của lớp học


Giáo án số: 01


Thời gian thực hiện: 2 giờ

Bài học trước: LT Đặc điểm sinh học của ong mật

Thực hiện từ ngày: …/…/…. Đến ngày …/…/….

Tên bài: Các loài ong mật ở nước ta


MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này học viên có khả năng:

- Trình bày đặc điểm của từng loài ong mật hiện nuôi ở nước ta;

- Lựa chọn được giống ong mật phù hợp với địa phương;

- Có ý thức bảo vệ các loài ong mật hiện có tại địa phương

CÁC DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC :

- 01 đĩa VCD (15 phút) về các giống ong hiện có ở Việt nam;

- 01 đĩa VCD (15 phút) về các cấp ong và cấu trúc tổ đàn ong;

- Hình ảnh các loài ong mật, mô hình tổ các loài ong mật;

- Đồ bảo hộ lao động: quần áo dài tay, khẩu trang, ủng, găng tay, mũ…

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC :

Giáo viên hướng dẫn, học sinh thực hành

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌCLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 2
LINK DOWNLOAD - GIÁO ÁN LÝ THUYẾT (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - GIÁO ÁN THỰC HÀNH (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: