GIÁO TRÌNH GIẢI PHẪU (Full 6 chương)NỘI DUNG:


Bài 1. GIẢI PHẪU HỌC Ổ MIỆNG – HẦU

Bài 2. GIẢI PHẪU HỌC THỰC QUẢN – DẠ DÀY 

Bài 3. GIẢI PHẪU HỌC LÁCH – TÁ TỤY  

Bài 4. GIẢI PHẪU HỌC GAN  

Bài 5. GIẢI PHẪU HỌC RUỘT NON – RUỘT GIÀ 

Bài 6. GIẢI PHẪU HỌC PHÚC MẠC


Mục tiêu học tập 

1. Mô tả được các thành phần trong ổ miệng chính và viết được công thức răng sữa, 

răng vĩnh viễn. 

  2. Phân biệt giới hạn của hầu và đối chiếu hầu lên cột sống cổ. 

  3. Mô tả được hình thể trong và liên quan của hầu. 

  4. Kể tên các lớp cấu tạo, cơ của hầu, vị trí vòng bạch huyết quanh hầu. 

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)NỘI DUNG:


Bài 1. GIẢI PHẪU HỌC Ổ MIỆNG – HẦU

Bài 2. GIẢI PHẪU HỌC THỰC QUẢN – DẠ DÀY 

Bài 3. GIẢI PHẪU HỌC LÁCH – TÁ TỤY  

Bài 4. GIẢI PHẪU HỌC GAN  

Bài 5. GIẢI PHẪU HỌC RUỘT NON – RUỘT GIÀ 

Bài 6. GIẢI PHẪU HỌC PHÚC MẠC


Mục tiêu học tập 

1. Mô tả được các thành phần trong ổ miệng chính và viết được công thức răng sữa, 

răng vĩnh viễn. 

  2. Phân biệt giới hạn của hầu và đối chiếu hầu lên cột sống cổ. 

  3. Mô tả được hình thể trong và liên quan của hầu. 

  4. Kể tên các lớp cấu tạo, cơ của hầu, vị trí vòng bạch huyết quanh hầu. 

...
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: