Nghiên cứu giải pháp phát hiện xâm nhập tích hợp cho mạng LAN (Lê Mạnh Cường)Luận văn này nghiên cứu các về xâm nhập hệ thống thông tin và các giải pháp phát hiện xâm nhập hệ thống, phân tích đặc tính, phương thức hoạt động, đánh giá ưu nhược điểm và tính ứng dụng trong thực tế. Luận văn bao gồm 3 chương với nội dung sau:

Chương I: Tổng quan về xâm nhập và phát hiệm xâm nhập. Trình bày tổng quan xâm nhập, các dạng tấn cơng xâm nhập và hệ thống phát hiện xâm nhập.

Chương II: Các hệ thống phát hiện xâm nhập. Trình bày các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, xâm nhập host và xâm nhập tích hợp. Giới thiệu một số hệ thống tiêu biểu, thành phần, chức năng và so sánh các hệ thống này.

Chương III: Thử nghiệm triển khai giải pháp phát hiện xâm nhập tích hợp Security Onion cho mạng LAN. Trình bày về các bước triển khai, cài đặt thành phần phát hiện xâm nhập của hệ thống Security Onion. Thử nghiệm chạy thử với một số kịch bản tấn công xâm nhập phổ biến.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)Luận văn này nghiên cứu các về xâm nhập hệ thống thông tin và các giải pháp phát hiện xâm nhập hệ thống, phân tích đặc tính, phương thức hoạt động, đánh giá ưu nhược điểm và tính ứng dụng trong thực tế. Luận văn bao gồm 3 chương với nội dung sau:

Chương I: Tổng quan về xâm nhập và phát hiệm xâm nhập. Trình bày tổng quan xâm nhập, các dạng tấn cơng xâm nhập và hệ thống phát hiện xâm nhập.

Chương II: Các hệ thống phát hiện xâm nhập. Trình bày các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, xâm nhập host và xâm nhập tích hợp. Giới thiệu một số hệ thống tiêu biểu, thành phần, chức năng và so sánh các hệ thống này.

Chương III: Thử nghiệm triển khai giải pháp phát hiện xâm nhập tích hợp Security Onion cho mạng LAN. Trình bày về các bước triển khai, cài đặt thành phần phát hiện xâm nhập của hệ thống Security Onion. Thử nghiệm chạy thử với một số kịch bản tấn công xâm nhập phổ biến.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: