Nghiên cứu nhân giống 2 loài lan cattleya bằng kỹ thuật nuôi cấy invitro (Nguyễn Thị Thành)Ở nước ta với nền khí hậu nóng ẩm thích hợp cho loại hoa này sinh sống và phát triển, tuy nhiên thực tế sản xuất giống lan này ở Việt Nam còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, Cattleya được nhập nội chủ yếu từ Thái Lan về nước ta cung cấp cho các cơ sở sản xuất và nghiên cứu.

Chính vì vậy mà tơi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu nhân giống 2 loài lan Cattleya bằng kỹ thuật ni cấy in vitro” nhằm góp phần bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật và làm cơ sở cho việc nhân nhanh một số loài lan này, cung cấp nguồn cây giống chất lượng cao để phát triền loài lan Cattleya trong nước.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Ở nước ta với nền khí hậu nóng ẩm thích hợp cho loại hoa này sinh sống và phát triển, tuy nhiên thực tế sản xuất giống lan này ở Việt Nam còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vậy nên, Cattleya được nhập nội chủ yếu từ Thái Lan về nước ta cung cấp cho các cơ sở sản xuất và nghiên cứu.

Chính vì vậy mà tơi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu nhân giống 2 loài lan Cattleya bằng kỹ thuật ni cấy in vitro” nhằm góp phần bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật và làm cơ sở cho việc nhân nhanh một số loài lan này, cung cấp nguồn cây giống chất lượng cao để phát triền loài lan Cattleya trong nước.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: