ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG COMMON RAIL TRÊN ĐỘNG CƠ HINO J08E-TA 2005 (Võ Ngọc Hải)Trong suốt q trình là đồ án, thơng qua sự nghiên cứu, tìm hiểu cũng như được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy ThS. Đinh Tấn Ngọc nhóm chúng em đã nghiên cứu về Hệ thống Common Rail của hãng xe Hino trên động cơ J08E-TA về các nội dung sau:

• Tìm hiểu về động cơ Hino J08E-TA.

• Tìm hiểu về hệ thống Common Rail trên động cơ Hino J08E-TA.

• Nghiên cứu, tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống trên động cơ đặc biệt là hệ thống điều khiển phun nhiên liệu.

• Chẩn đốn, xác định một số lỗi và hư hỏng trên động cơ hay mắc phải.NỘI DUNG:LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................1
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................1
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ...............................................................................................1
1.3. Giới hạn đề tài .............................................................................................................2
1.4. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................2
Chương 2
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG COMMON RAIL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL ........3
2.1. Lịch sử ra đời ..............................................................................................................3
2.2. Tổng quan về hệ thống Common Rail ......................................................................3
Chương 3
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ HINO J08E-TA ...............................................................5
3.1. Giới thiệu chung về động cơ HINO ...........................................................................5
3.1.1. Giới thiệu về HINO ..................................................................................................5
3.1.2. Các loại động cơ trên các dịng HINO ...................................................................5
3.2. Các thơng số kỹ thuật trên động cơ Hino J08E-TA ................................................8
Chương 4
HỆ THỐNG COMMON RAIL TRÊN ĐỘNG CƠ HINO J08E-TA 2005 .................10
4.1. Cấu trúc của hệ thống Common Rail......................................................................10
4.1.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................................10
4.1.2. Hệ thống điều khiển. ..............................................................................................11
4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Common Rail .................................................11
4.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng bộ phận ...............................................12
4.3.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................................12
4.3.1.1. Bơm cao áp ..........................................................................................................12
4.3.1.2. Ống phân phối nhiên liệu áp suất cao. ..............................................................18
4.3.1.3. Kim phun .............................................................................................................20
4.3.2. Hệ thống điều khiển ...............................................................................................23
4.3.2.1. Các cảm biến .......................................................................................................23
4.3.2.1.1. Cảm biến vị trí trục khuỷu (Crankshaft Position Sensor – NE) .................23
4.3.2.1.2. Cảm biến vị trí trục CAM (Camshaft Position Sensor) ...............................24
4.3.2.1.3. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (Coolant Temperature Sensor-THW) ..26
4.3.2.1.4. Cảm biến bàn đạp ga .......................................................................................28
4.3.2.1.5. Cảm biến áp suất tăng áp (Boost Pressure Sensor BPS) ..............................29
4.3.2.1.6. Cảm biến đo khối lượng khí nạp (Mass Air Flow – MAF) ..........................31
4.3.2.1.7. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ..........................................................................34
4.3.2.1.8. Cảm biến áp suất nhiên liệu ............................................................................35
4.3.2.2. Bộ điều khiển trung tâm (Electronic Control Unit – ECU) ............................37
4.3.2.2.1. Khái quát về ECU ............................................................................................37
4.3.2.2.2. Sơ đồ mạch điện ECU ......................................................................................38
4.3.2.2.3. Sơ đồ chân ECU ...............................................................................................39
4.3.2.2.4. Mạch cấp nguồn cho ECU...............................................................................44
4.3.2.3. Bộ chấp hành .......................................................................................................45
4.3.2.3.1. Điều khiển phun nhiên liệu .............................................................................45
4.3.2.3.1.1. Điều khiển lượng phun nhiên liệu ...............................................................45
4.3.2.3.1.2. Điều khiển tỉ lệ phun .....................................................................................48
4.3.2.3.1.3. Điều khiển thời điểm phun ...........................................................................49
4.3.2.3.1.4. Điều khiển áp suất phun ...............................................................................50
4.3.2.3.2. Điều khiển van SCV .........................................................................................52
Chương 5
HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ ........................................................................55
5.1. Chẩn đoán động cơ bằng máy chẩn đoán FCAR ...................................................55
5.2. Bảng tra mã lỗi động cơ Hino J08E-TA .................................................................57
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................................................68
6.1. Kết luận ......................................................................................................................68
6.2. Kiến nghị ....................................................................................................................68
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trong suốt q trình là đồ án, thơng qua sự nghiên cứu, tìm hiểu cũng như được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy ThS. Đinh Tấn Ngọc nhóm chúng em đã nghiên cứu về Hệ thống Common Rail của hãng xe Hino trên động cơ J08E-TA về các nội dung sau:

• Tìm hiểu về động cơ Hino J08E-TA.

• Tìm hiểu về hệ thống Common Rail trên động cơ Hino J08E-TA.

• Nghiên cứu, tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các hệ thống trên động cơ đặc biệt là hệ thống điều khiển phun nhiên liệu.

• Chẩn đốn, xác định một số lỗi và hư hỏng trên động cơ hay mắc phải.NỘI DUNG:LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
1.1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................1
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................1
1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ...............................................................................................1
1.3. Giới hạn đề tài .............................................................................................................2
1.4. Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................................2
Chương 2
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG COMMON RAIL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL ........3
2.1. Lịch sử ra đời ..............................................................................................................3
2.2. Tổng quan về hệ thống Common Rail ......................................................................3
Chương 3
GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG CƠ HINO J08E-TA ...............................................................5
3.1. Giới thiệu chung về động cơ HINO ...........................................................................5
3.1.1. Giới thiệu về HINO ..................................................................................................5
3.1.2. Các loại động cơ trên các dịng HINO ...................................................................5
3.2. Các thơng số kỹ thuật trên động cơ Hino J08E-TA ................................................8
Chương 4
HỆ THỐNG COMMON RAIL TRÊN ĐỘNG CƠ HINO J08E-TA 2005 .................10
4.1. Cấu trúc của hệ thống Common Rail......................................................................10
4.1.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................................10
4.1.2. Hệ thống điều khiển. ..............................................................................................11
4.2. Nguyên lý hoạt động của hệ thống Common Rail .................................................11
4.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của từng bộ phận ...............................................12
4.3.1. Hệ thống nhiên liệu ................................................................................................12
4.3.1.1. Bơm cao áp ..........................................................................................................12
4.3.1.2. Ống phân phối nhiên liệu áp suất cao. ..............................................................18
4.3.1.3. Kim phun .............................................................................................................20
4.3.2. Hệ thống điều khiển ...............................................................................................23
4.3.2.1. Các cảm biến .......................................................................................................23
4.3.2.1.1. Cảm biến vị trí trục khuỷu (Crankshaft Position Sensor – NE) .................23
4.3.2.1.2. Cảm biến vị trí trục CAM (Camshaft Position Sensor) ...............................24
4.3.2.1.3. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (Coolant Temperature Sensor-THW) ..26
4.3.2.1.4. Cảm biến bàn đạp ga .......................................................................................28
4.3.2.1.5. Cảm biến áp suất tăng áp (Boost Pressure Sensor BPS) ..............................29
4.3.2.1.6. Cảm biến đo khối lượng khí nạp (Mass Air Flow – MAF) ..........................31
4.3.2.1.7. Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu ..........................................................................34
4.3.2.1.8. Cảm biến áp suất nhiên liệu ............................................................................35
4.3.2.2. Bộ điều khiển trung tâm (Electronic Control Unit – ECU) ............................37
4.3.2.2.1. Khái quát về ECU ............................................................................................37
4.3.2.2.2. Sơ đồ mạch điện ECU ......................................................................................38
4.3.2.2.3. Sơ đồ chân ECU ...............................................................................................39
4.3.2.2.4. Mạch cấp nguồn cho ECU...............................................................................44
4.3.2.3. Bộ chấp hành .......................................................................................................45
4.3.2.3.1. Điều khiển phun nhiên liệu .............................................................................45
4.3.2.3.1.1. Điều khiển lượng phun nhiên liệu ...............................................................45
4.3.2.3.1.2. Điều khiển tỉ lệ phun .....................................................................................48
4.3.2.3.1.3. Điều khiển thời điểm phun ...........................................................................49
4.3.2.3.1.4. Điều khiển áp suất phun ...............................................................................50
4.3.2.3.2. Điều khiển van SCV .........................................................................................52
Chương 5
HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ ........................................................................55
5.1. Chẩn đoán động cơ bằng máy chẩn đoán FCAR ...................................................55
5.2. Bảng tra mã lỗi động cơ Hino J08E-TA .................................................................57
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................................................68
6.1. Kết luận ......................................................................................................................68
6.2. Kiến nghị ....................................................................................................................68
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: