ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MÁY ÉP GẠCH KHÔNG NUNG NĂNG SUẤT 650 VIÊN /GIỜ (Thuyết minh + Bản vẽ)Hiện nay ngành xây dựng đang phát triển rất mạnh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ngày một nhiều, nông thôn dần dần được đô thị hóa, do vậy nhu cầu về vật tư xây dựng ngày một gia tăng. Một trong những vật tư quan trọng và chiếm tỷ lệ khá lớn đó là sản phẩm gạch. Gạch là một sản phẩm có rất nhiều chủng loại, sản xuất theo các công nghệ khác nhau tùy theo công nghệ nên tên gọi của chúng cũng khác nhau: gạch nung, gạch không nung, gạch xỉ, gạch tổ ong…

Trong đó, gạch không nung ngày càng trở nên phổ biến trong xây dựng, bởi nó có nhiều yếu tố thuận lợi như: có tính chịu lực cao, giá thành thấp hơn so với gạch đất nung, đáp ứng tốt các tiêu chí về kỹ thuật, kết cấu, môi trường, thi công...

Từ những yêu cầu cấp thiết trên, bài luận văn của em sẽ trình bày nội dung thiết kế máy ép gạch block với năng suất 1.5 triệu viên/năm.

NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................................1

TÓM TẮT LUẬN VĂN........................................................ 2

MỤC LỤC ........................................................................ 3

Danh sách bảng biểu............................................................. 6

Danh sách hình vẽ................................................................. 7

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG...................................................... 10

1.1. Tổng quan về gạch không nung................................... 10

1.1.1. Công nghệ làm gạch nung truyền thống................... 10

1.1.2. Khái quát về gạch không nung................................. 10

1.2.Tình hình nghiên cứu nước ngoài................................ 11

1.3.Tình hình nghiên cứu trong nước................................ 12

1.4.Tính cấp thiết của nghiên cứu..................................... 12

1.4.1. So sánh với gạch đất nung....................................... 12

1.4.2. Lợi ích của gạch không nung................................... 13

1.5.Nội dung nghiên cứu.................................................. 14

1.6.Phương pháp và kỹ thuật sử dụng............................... 15

1.7.Nội dung nghiên cứu của luận văn.............................. 15

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN..................................................................... 16

2.1.Sơ đồ nguyên lý dây chuyền sản xuất gạch không nung.........................................16

2.1.1. Phân cụm chức năng của dây chuyền sản xuất gạch không nung.......................16

2.1.2. Các loại máy ép gạch không nung hiện có trên thị trường..................................17

2.1.3. Sơ đồ động của dây chuyền sản xuất gạch không nung......................................20

2.2.Thông số đầu vào của các cụm chức năng..............................................................22

2.3.Lựa chọn phương án thiết kế cho các cụm chức năng... 22

2.3.1. Lựa chọn phương án cho máy nghiền....................... 22

2.3.2. Lựa chọn phương án thiết kế cho máy sàng.............. 28

2.3.3. Lựa chọn phương án thiết kế cho cụm cấp liệu định lượng32

2.3.4. Lựa chọn phương án cho cụm máy trộn................... 37

2.3.5. Lựa chọn phương án cho cụm băng tải..................... 42

2.3.6. Lựa chọn phương án cho cụm ép định hình.............. 46

2.3.7. Lựa chọn phương án cho cụm dỡ liệu...................... 50

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHO MÁY ÉP GẠCH BLOCK................................................................... 57

3.1.Phương án 1.............................................................. 57

3.2.Phương án 2.............................................................. 58

3.3.Phương án 3.............................................................. 59

3.4.Đánh giá phương án và lựa chọn kết cấu cho máy........ 59

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 60

4.1.Cơ sở lý thuyết của quá trình ép.................................. 60

4.1.1. Đặc tính kỹ thuật của gạch block............................. 60

4.1.2. Tính toán thông số động lực học của máy................ 61

4.2.Phân tích hoạt động của máy...................................... 62

4.3.Tính toán thời gian ép của một chu kỳ......................... 63

4.4.Phân tích chu kỳ ép.................................................... 64

4.4.1. Hành trình chuyển động của các cơ cấu................... 64

4.4.2. Phân tích thời gian và tính vận tốc của chu kỳ ép...... 64

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỦY LỰC.......... 66

5.1.Xác định các cơ cấu chấp hành................................... 66

5.1.1. Chất lỏng công tác và áp suất sử dụng...................... 66

5.1.2. Xylanh truyền lực chính cho khuôn trên................... 67

5.1.3. Tính cụm xylanh nâng khuôn dưới.......................... 78

5.1.4. Xylanh lùa gạch...................................................... 82

5.1.5. Lựa chọn cơ cấu làm kín cho các cụm xylanh-piston85

5.2.Sơ đồ hệ thống thủy lực.............................................. 90

5.2.1. Tính toán ống dẫn................................................... 90

5.2.2. Chọn các thiết bị cho mạch thủy lực (Sử dụng Catalogue của YUKEN).................................................... 92

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG MÁY.......... 99

6.1.Thân máy.................................................................. 99

6.2.Dầm trên................................................................... 99

6.3.Dầm ngang di động.................................................. 101

6.4.Dầm dưới................................................................ 105

6.5.Chân máy................................................................ 106

6.6.Khuôn ép................................................................. 108

6.7.Các cột và đai ốc...................................................... 109

6.7.1. Các cột (trụ) dẫn hướng......................................... 109

6.7.2. Đai ốc.................................................................. 110

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.............. 111

7.1.Yêu cầu kỹ thuật...................................................... 111

7.2.Sơ đồ Grafcet........................................................... 112

7.3.Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.............................. 113

KẾT LUẬN .................................................................... 115

Tài Liệu Tham Khảo.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hiện nay ngành xây dựng đang phát triển rất mạnh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị mới ngày một nhiều, nông thôn dần dần được đô thị hóa, do vậy nhu cầu về vật tư xây dựng ngày một gia tăng. Một trong những vật tư quan trọng và chiếm tỷ lệ khá lớn đó là sản phẩm gạch. Gạch là một sản phẩm có rất nhiều chủng loại, sản xuất theo các công nghệ khác nhau tùy theo công nghệ nên tên gọi của chúng cũng khác nhau: gạch nung, gạch không nung, gạch xỉ, gạch tổ ong…

Trong đó, gạch không nung ngày càng trở nên phổ biến trong xây dựng, bởi nó có nhiều yếu tố thuận lợi như: có tính chịu lực cao, giá thành thấp hơn so với gạch đất nung, đáp ứng tốt các tiêu chí về kỹ thuật, kết cấu, môi trường, thi công...

Từ những yêu cầu cấp thiết trên, bài luận văn của em sẽ trình bày nội dung thiết kế máy ép gạch block với năng suất 1.5 triệu viên/năm.

NỘI DUNG:LỜI CẢM ƠN.....................................................................................................................1

TÓM TẮT LUẬN VĂN........................................................ 2

MỤC LỤC ........................................................................ 3

Danh sách bảng biểu............................................................. 6

Danh sách hình vẽ................................................................. 7

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG...................................................... 10

1.1. Tổng quan về gạch không nung................................... 10

1.1.1. Công nghệ làm gạch nung truyền thống................... 10

1.1.2. Khái quát về gạch không nung................................. 10

1.2.Tình hình nghiên cứu nước ngoài................................ 11

1.3.Tình hình nghiên cứu trong nước................................ 12

1.4.Tính cấp thiết của nghiên cứu..................................... 12

1.4.1. So sánh với gạch đất nung....................................... 12

1.4.2. Lợi ích của gạch không nung................................... 13

1.5.Nội dung nghiên cứu.................................................. 14

1.6.Phương pháp và kỹ thuật sử dụng............................... 15

1.7.Nội dung nghiên cứu của luận văn.............................. 15

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN..................................................................... 16

2.1.Sơ đồ nguyên lý dây chuyền sản xuất gạch không nung.........................................16

2.1.1. Phân cụm chức năng của dây chuyền sản xuất gạch không nung.......................16

2.1.2. Các loại máy ép gạch không nung hiện có trên thị trường..................................17

2.1.3. Sơ đồ động của dây chuyền sản xuất gạch không nung......................................20

2.2.Thông số đầu vào của các cụm chức năng..............................................................22

2.3.Lựa chọn phương án thiết kế cho các cụm chức năng... 22

2.3.1. Lựa chọn phương án cho máy nghiền....................... 22

2.3.2. Lựa chọn phương án thiết kế cho máy sàng.............. 28

2.3.3. Lựa chọn phương án thiết kế cho cụm cấp liệu định lượng32

2.3.4. Lựa chọn phương án cho cụm máy trộn................... 37

2.3.5. Lựa chọn phương án cho cụm băng tải..................... 42

2.3.6. Lựa chọn phương án cho cụm ép định hình.............. 46

2.3.7. Lựa chọn phương án cho cụm dỡ liệu...................... 50

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CHO MÁY ÉP GẠCH BLOCK................................................................... 57

3.1.Phương án 1.............................................................. 57

3.2.Phương án 2.............................................................. 58

3.3.Phương án 3.............................................................. 59

3.4.Đánh giá phương án và lựa chọn kết cấu cho máy........ 59

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 60

4.1.Cơ sở lý thuyết của quá trình ép.................................. 60

4.1.1. Đặc tính kỹ thuật của gạch block............................. 60

4.1.2. Tính toán thông số động lực học của máy................ 61

4.2.Phân tích hoạt động của máy...................................... 62

4.3.Tính toán thời gian ép của một chu kỳ......................... 63

4.4.Phân tích chu kỳ ép.................................................... 64

4.4.1. Hành trình chuyển động của các cơ cấu................... 64

4.4.2. Phân tích thời gian và tính vận tốc của chu kỳ ép...... 64

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỦY LỰC.......... 66

5.1.Xác định các cơ cấu chấp hành................................... 66

5.1.1. Chất lỏng công tác và áp suất sử dụng...................... 66

5.1.2. Xylanh truyền lực chính cho khuôn trên................... 67

5.1.3. Tính cụm xylanh nâng khuôn dưới.......................... 78

5.1.4. Xylanh lùa gạch...................................................... 82

5.1.5. Lựa chọn cơ cấu làm kín cho các cụm xylanh-piston85

5.2.Sơ đồ hệ thống thủy lực.............................................. 90

5.2.1. Tính toán ống dẫn................................................... 90

5.2.2. Chọn các thiết bị cho mạch thủy lực (Sử dụng Catalogue của YUKEN).................................................... 92

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG MÁY.......... 99

6.1.Thân máy.................................................................. 99

6.2.Dầm trên................................................................... 99

6.3.Dầm ngang di động.................................................. 101

6.4.Dầm dưới................................................................ 105

6.5.Chân máy................................................................ 106

6.6.Khuôn ép................................................................. 108

6.7.Các cột và đai ốc...................................................... 109

6.7.1. Các cột (trụ) dẫn hướng......................................... 109

6.7.2. Đai ốc.................................................................. 110

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN.............. 111

7.1.Yêu cầu kỹ thuật...................................................... 111

7.2.Sơ đồ Grafcet........................................................... 112

7.3.Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển.............................. 113

KẾT LUẬN .................................................................... 115

Tài Liệu Tham Khảo.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: