ĐỒ ÁN - Thiết kế máy mài đai nhám (Trần Hoàng Đức)PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU4 1.1.Các phương pháp mài kim loại4 1.1.1.Bản chất quá trình mài.4 1.1.2.Phạm vi và khả năng ứng dụng5 1.1.3.Các dạng mài5 1.1.3.1.Mài mặt phẳng5 1.1.3.2.Mài tròn ngoài5 1.1.3.3.Mài tròn trong ( mài lỗ)6 1.1.3.4.Mài dây6 1.1.3.5.Mài vô tâm7 1.2.Các loại máy mài8 1.3.Máy mài đai nhám10 1.3.1.Khái niệm về máy mài đai10 1.3.2.Đặc điểm của máy mài đai11 1.3.3.Ứng dụng của máy mài đai11 1.3.4.Yêu cầu của máy mài đai12 

1.3.5.Phân loại máy mài đai nhám12 CHƯƠNG 2:15 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ15 2.1.Nghiên cứu lựa chọn phương án15 2.2.Phân tích, thiết kế và chọn phần khung máy15 2.2.1.Khung đỡ15 2.2.2.Bàn máy15 2.2.3.Cơ cấu căng đai15 2.2.4.Bàn gia công16 2.2.5.Cơ cấu điều chỉnh góc mài16 2.3.Phân tích thiết kế lựa chọn phần chuyển động của máy16 2.3.1.Bộ truyền động từ động cơ vào rulo dẫn động16 2.3.2.Bộ truyền đai18 2.4.Kết cấu lắp ghép giữa các chi tiết18 2.4.1.Hàn18 2.4.2.Bulong và đai ốc19 CHƯƠNG 3:20 THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MÁY20 3.1.Hình ảnh máy 3D20 3.2.Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy21 3.2.1.Sơ đồ cấu tạo chính21 3.2.2.Nguyên lý hoạt động của máy21 3.3.Lựa chọn vật liệu22 3.4.Tính toán và chọn động cơ22 3.5.Tính toán rulo dẫn và rulo bị dẫn22 3.6.Tính toán chọn ổ lăn22 3.7.Tính toán đai22 CHƯƠNG 4:22 LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO22 4.1.Chi tiết 122 4.2.Chi tiết 222 4.3.Chi tiết 322 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ23 5.1.Kết luận23 5.1.1.Tính thực tế của đề tài23 5.1.2.Giá trị về kĩ thuật và kinh tế23 5.1.2.1.Về kĩ thuật23 5.1.2.2.Về kinh tế23 Tài liệu tham khảo24LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU4 1.1.Các phương pháp mài kim loại4 1.1.1.Bản chất quá trình mài.4 1.1.2.Phạm vi và khả năng ứng dụng5 1.1.3.Các dạng mài5 1.1.3.1.Mài mặt phẳng5 1.1.3.2.Mài tròn ngoài5 1.1.3.3.Mài tròn trong ( mài lỗ)6 1.1.3.4.Mài dây6 1.1.3.5.Mài vô tâm7 1.2.Các loại máy mài8 1.3.Máy mài đai nhám10 1.3.1.Khái niệm về máy mài đai10 1.3.2.Đặc điểm của máy mài đai11 1.3.3.Ứng dụng của máy mài đai11 1.3.4.Yêu cầu của máy mài đai12 

1.3.5.Phân loại máy mài đai nhám12 CHƯƠNG 2:15 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ15 2.1.Nghiên cứu lựa chọn phương án15 2.2.Phân tích, thiết kế và chọn phần khung máy15 2.2.1.Khung đỡ15 2.2.2.Bàn máy15 2.2.3.Cơ cấu căng đai15 2.2.4.Bàn gia công16 2.2.5.Cơ cấu điều chỉnh góc mài16 2.3.Phân tích thiết kế lựa chọn phần chuyển động của máy16 2.3.1.Bộ truyền động từ động cơ vào rulo dẫn động16 2.3.2.Bộ truyền đai18 2.4.Kết cấu lắp ghép giữa các chi tiết18 2.4.1.Hàn18 2.4.2.Bulong và đai ốc19 CHƯƠNG 3:20 THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN MÁY20 3.1.Hình ảnh máy 3D20 3.2.Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy21 3.2.1.Sơ đồ cấu tạo chính21 3.2.2.Nguyên lý hoạt động của máy21 3.3.Lựa chọn vật liệu22 3.4.Tính toán và chọn động cơ22 3.5.Tính toán rulo dẫn và rulo bị dẫn22 3.6.Tính toán chọn ổ lăn22 3.7.Tính toán đai22 CHƯƠNG 4:22 LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO22 4.1.Chi tiết 122 4.2.Chi tiết 222 4.3.Chi tiết 322 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ23 5.1.Kết luận23 5.1.1.Tính thực tế của đề tài23 5.1.2.Giá trị về kĩ thuật và kinh tế23 5.1.2.1.Về kĩ thuật23 5.1.2.2.Về kinh tế23 Tài liệu tham khảo24LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: