ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ DI CHUYỂN MÁY ỦI D85EX-15 CÔNG SUẤT 179KW (Thuyết minh + Bản vẽ)Qua hình 1 ta thấy: Máy ủi KOMATSU D85EX - 15 là loại máy ủi thường điều khiển bằng thuỷ lực với bàn ủi không quay (được thể hiện trên hình 1). Khung ủi (7) gồm hai phần riêng biệt và được liên kết với bàn ủi (4) bằng khớp trụ (6), do đó bàn ủi luôn luôn đặt vuông góc với trục dọc của máy và không thể quay được trong mặt phẳng ngang. Thanh chống xiên (14) giữ cho bàn ủi ổn định trong khi làm việc dưới tác dụng của áp lực khối đất trướt bàn ủi.

 Để nâng cao tính vạn năng của máy, đằng sau của máy kéo cơ sở lắp đồng thời thiết bị xới dùng để phá vỡ và xới các loại đất rất cứng giúp cho các loại máy làm đất khác như máy ủi, máy san,… làm việc dễ dàng và cho năng suất cao. Thiết bị xới được lắp ở phía sau máy kéo, gồm: giá đỡ số (13) được liên kết với vỏ cầu sau của máy kéo. Đầu trên của giá đỡ để lắp xilanh nâng hạ (11) và xilanh nghiêng thiết bị xới (12); Đầu dưới của giá đỡ để lắp khung của thiết bị xới (16). Bộ răng xới (9) được lắp với đế (10) bằng các chốt.NỘI DUNG:


Phần 1: Tổng quan về máy ủi.                                                                         


I. Giới thiệu chung về máy ủi KOMATSU D85EX-15.                                


II. Công dụng của máy ủi.                                                                                   


III. Phân loại máy ủi.                                                                                        


1. Các loại bộ di chuyển xích của máy thi công.                                        


2. Cách lựa chọn phù hợp.                                                                                   


IV. Một số hệ thống cơ bản trên máy ủi.                                                    


1. Truyền động xích.                                                                                          


2. Hệ thống động lực.                                                                               


3. Các bộ phận khác.                                                                                   


Phần 2:Tính toán cơ cấu di chuyển máy ủi.                                             


1. Tính vận tốc di chuyển dải xích.                                                             


2.  Xác định lực cản của cơ cấu di chuyển bánh xích.                                  


2.1. Xác định nội lực cản trong cơ cấu di chuyển bánh xích.                      


2.2. Xác định lực cản lăn.                                                                                      


2.3.  Xác định lực cản quay vòng của cơ cấu di chuyển bánh xích.             


2.4. Xác định lực cản dốc.                                                                                   


2.5. Xác định lực cản quán tính.                                                                         


2.6. Xác định lực cản gió.                                                                                      


2.7. Xác định lực bám của cơ cấu di chuyển bánh xích.                               


Kết luận.                                                                                                           


Tài liệu tham khảo.                                                                                       


Mục lục.    
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Qua hình 1 ta thấy: Máy ủi KOMATSU D85EX - 15 là loại máy ủi thường điều khiển bằng thuỷ lực với bàn ủi không quay (được thể hiện trên hình 1). Khung ủi (7) gồm hai phần riêng biệt và được liên kết với bàn ủi (4) bằng khớp trụ (6), do đó bàn ủi luôn luôn đặt vuông góc với trục dọc của máy và không thể quay được trong mặt phẳng ngang. Thanh chống xiên (14) giữ cho bàn ủi ổn định trong khi làm việc dưới tác dụng của áp lực khối đất trướt bàn ủi.

 Để nâng cao tính vạn năng của máy, đằng sau của máy kéo cơ sở lắp đồng thời thiết bị xới dùng để phá vỡ và xới các loại đất rất cứng giúp cho các loại máy làm đất khác như máy ủi, máy san,… làm việc dễ dàng và cho năng suất cao. Thiết bị xới được lắp ở phía sau máy kéo, gồm: giá đỡ số (13) được liên kết với vỏ cầu sau của máy kéo. Đầu trên của giá đỡ để lắp xilanh nâng hạ (11) và xilanh nghiêng thiết bị xới (12); Đầu dưới của giá đỡ để lắp khung của thiết bị xới (16). Bộ răng xới (9) được lắp với đế (10) bằng các chốt.NỘI DUNG:


Phần 1: Tổng quan về máy ủi.                                                                         


I. Giới thiệu chung về máy ủi KOMATSU D85EX-15.                                


II. Công dụng của máy ủi.                                                                                   


III. Phân loại máy ủi.                                                                                        


1. Các loại bộ di chuyển xích của máy thi công.                                        


2. Cách lựa chọn phù hợp.                                                                                   


IV. Một số hệ thống cơ bản trên máy ủi.                                                    


1. Truyền động xích.                                                                                          


2. Hệ thống động lực.                                                                               


3. Các bộ phận khác.                                                                                   


Phần 2:Tính toán cơ cấu di chuyển máy ủi.                                             


1. Tính vận tốc di chuyển dải xích.                                                             


2.  Xác định lực cản của cơ cấu di chuyển bánh xích.                                  


2.1. Xác định nội lực cản trong cơ cấu di chuyển bánh xích.                      


2.2. Xác định lực cản lăn.                                                                                      


2.3.  Xác định lực cản quay vòng của cơ cấu di chuyển bánh xích.             


2.4. Xác định lực cản dốc.                                                                                   


2.5. Xác định lực cản quán tính.                                                                         


2.6. Xác định lực cản gió.                                                                                      


2.7. Xác định lực bám của cơ cấu di chuyển bánh xích.                               


Kết luận.                                                                                                           


Tài liệu tham khảo.                                                                                       


Mục lục.    
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: