ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY KÉO NÉN THỬ ỨNG SUẤT VẬT LIỆU NHÔM (Thuyết minh + Bản vẽ)Một trong những vấn đề đặt ra cho việc thiết kế và chế tạo mô hình máy kéo nén là nghiên cứu, đánh giá, phân tích ổn định các khoảng cách trục, gia công đồ gá kẹp mẫu thử , phương pháp gia công, kết cấu máy, thiết kế có hợp lý.

Trong những năm gần đây, để khắc phục những khó khăn các lời giải tích cũng như phương pháp thực nghiệm và thí nghiệm các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp làm cơ cấu kẹp khác nhau.Phương pháp kẹp bằng chấu cặp là phương pháp đa số được sử dụng trong những máy kéo nén lớn.

Với các lý do trên, đề tài tốt nghiệp của chúng em được chọn là: “ Thiết kế mô hình kéo nén nhômNỘI DUNG:


Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO SỨC BỀN KÉO NÉN.8


1.1.      Giới thiệu chung:8


1.2.      Chế tạo khung máy chính:9


1.3.      Thí nghiệm mẫu thử dẻo:10


1.4.     Lý thuyết chung về nhôm và hợp kim nhôm.. 10


1.4.1 Khái niệm chung :10


1.4.2. Tính chất của nhôm.. 11


1.4.3. Tổ chức và tính chất của hợp kim nhôm trong trạng thái đúc. 14


1.4.4 Tổ chức và tính chất của hợp kim nhôm sau khi gia công áp lực. 16


1.4.5 Đặc điểm nhiệt luyện hợp kim nhôm.. 16


1.4.6. Thí nghiệm xây dựng đường cong hoá bền. 19


1.4.7. Thử kéo. 20


1.4.8 Thí nghiệm nén. 25


1.5.Các phương pháp kiểm tra kéo nén:26


1.5.1 Kiểm tra độ bền kéo nén là gì và khi nào cần sử dụng kéo nén ?. 26


1.5.2 Mục đích kéo nén :27


1.5.3 Cơ lý thuyết28


1.5.4. Mẫu thí nghiệm.. 28


1.5.5 Dụng cụ thí nghiệm.. 30


1.5.6 Chuẩn bị thí nghiệm.. 30


1.5.7  Tiến hành thí nghiệm.. 31


1.5.8 Đo đạc sau khi thí nghiệm.. 33


1.5.9 Tính toán kết quả thí nghiệm.. 33


1.5.10 Khái niệm về trạng thái giới hạn. 33


Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MÁY, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY HIỆN CÓ.35


2.1. Tổng quan về sản phẩm.. 35


2.2.2 Máy kéo nén vạn năng WE-1000B.. 36


2.2.3Máy kéo thép vạn năng 100kn hiển thị đồng hồ cơ. 37


2.2.4 Máy kéo nén vạn năng WEW-1000B-JINGYUAN.. 38


2.2.5 Máy kéo thép thí nghiệm 2000KN.. 39


2.2.6 Máy kéo thép vạn năng 1000KN.. 40


2.2.7 Máy kéo nén vạn năng 600KN.. 41


2.3. Nguyên lý hoạt động của máy hiện tại41


Chương 3:   TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA MÁY.55


3.1. Chi tiết trục. 55


3.1.1 Khái niệm chung. 55


3.1.2 Kết cấu trục. 55


3.1.3. Các dạng hỏng trục. 55


3.1.4. Vật liệu chế tạo trục. 56


3.1.5. Thông số thép S45C.. 56


3.1.6 Lực dọc trục và tiết diện mặt cắt ngang. 59


3.2 Chi tiết tay đòn.61


3.2.1 Thông số thép C45.61


3.2.2 Lực uốn tay đòn và mặt cắt ngang. 62


Chương 4 : THIẾT KẾ KẾT CẤU MÁY.. 65


Chương 5 KẾT LUẬN.. 66


`TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 67LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Một trong những vấn đề đặt ra cho việc thiết kế và chế tạo mô hình máy kéo nén là nghiên cứu, đánh giá, phân tích ổn định các khoảng cách trục, gia công đồ gá kẹp mẫu thử , phương pháp gia công, kết cấu máy, thiết kế có hợp lý.

Trong những năm gần đây, để khắc phục những khó khăn các lời giải tích cũng như phương pháp thực nghiệm và thí nghiệm các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp làm cơ cấu kẹp khác nhau.Phương pháp kẹp bằng chấu cặp là phương pháp đa số được sử dụng trong những máy kéo nén lớn.

Với các lý do trên, đề tài tốt nghiệp của chúng em được chọn là: “ Thiết kế mô hình kéo nén nhômNỘI DUNG:


Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO SỨC BỀN KÉO NÉN.8


1.1.      Giới thiệu chung:8


1.2.      Chế tạo khung máy chính:9


1.3.      Thí nghiệm mẫu thử dẻo:10


1.4.     Lý thuyết chung về nhôm và hợp kim nhôm.. 10


1.4.1 Khái niệm chung :10


1.4.2. Tính chất của nhôm.. 11


1.4.3. Tổ chức và tính chất của hợp kim nhôm trong trạng thái đúc. 14


1.4.4 Tổ chức và tính chất của hợp kim nhôm sau khi gia công áp lực. 16


1.4.5 Đặc điểm nhiệt luyện hợp kim nhôm.. 16


1.4.6. Thí nghiệm xây dựng đường cong hoá bền. 19


1.4.7. Thử kéo. 20


1.4.8 Thí nghiệm nén. 25


1.5.Các phương pháp kiểm tra kéo nén:26


1.5.1 Kiểm tra độ bền kéo nén là gì và khi nào cần sử dụng kéo nén ?. 26


1.5.2 Mục đích kéo nén :27


1.5.3 Cơ lý thuyết28


1.5.4. Mẫu thí nghiệm.. 28


1.5.5 Dụng cụ thí nghiệm.. 30


1.5.6 Chuẩn bị thí nghiệm.. 30


1.5.7  Tiến hành thí nghiệm.. 31


1.5.8 Đo đạc sau khi thí nghiệm.. 33


1.5.9 Tính toán kết quả thí nghiệm.. 33


1.5.10 Khái niệm về trạng thái giới hạn. 33


Chương 2: GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MÁY, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY HIỆN CÓ.35


2.1. Tổng quan về sản phẩm.. 35


2.2.2 Máy kéo nén vạn năng WE-1000B.. 36


2.2.3Máy kéo thép vạn năng 100kn hiển thị đồng hồ cơ. 37


2.2.4 Máy kéo nén vạn năng WEW-1000B-JINGYUAN.. 38


2.2.5 Máy kéo thép thí nghiệm 2000KN.. 39


2.2.6 Máy kéo thép vạn năng 1000KN.. 40


2.2.7 Máy kéo nén vạn năng 600KN.. 41


2.3. Nguyên lý hoạt động của máy hiện tại41


Chương 3:   TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA MÁY.55


3.1. Chi tiết trục. 55


3.1.1 Khái niệm chung. 55


3.1.2 Kết cấu trục. 55


3.1.3. Các dạng hỏng trục. 55


3.1.4. Vật liệu chế tạo trục. 56


3.1.5. Thông số thép S45C.. 56


3.1.6 Lực dọc trục và tiết diện mặt cắt ngang. 59


3.2 Chi tiết tay đòn.61


3.2.1 Thông số thép C45.61


3.2.2 Lực uốn tay đòn và mặt cắt ngang. 62


Chương 4 : THIẾT KẾ KẾT CẤU MÁY.. 65


Chương 5 KẾT LUẬN.. 66


`TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 67LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: