Phân tích các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam1/ Phân tích các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam.

Với 107 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích 2.381 791 ha, trong đó có 31 V-ờn quốc gia (8/2015), 61 khu bảo tồn thiên nhiên và 34 khu rừng văn hoá, lịch sử nên Việt Nam có lợi thế hơn nhiều nước trong khu vực trong việc phát triển du lịch sinh thái.

5.1.1.1. Đặc điểm hình thành các hệ sinh thái ở Việt NamLINK DOWNLOAD1/ Phân tích các tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam.

Với 107 khu rừng đặc dụng với tổng diện tích 2.381 791 ha, trong đó có 31 V-ờn quốc gia (8/2015), 61 khu bảo tồn thiên nhiên và 34 khu rừng văn hoá, lịch sử nên Việt Nam có lợi thế hơn nhiều nước trong khu vực trong việc phát triển du lịch sinh thái.

5.1.1.1. Đặc điểm hình thành các hệ sinh thái ở Việt NamLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: