Phát hiện hình ảnh chân dung giả mạo dựa vào các đặc trưng sâu (Phạm Văn Ngoan)Tóm tắt: Nội dung luận văn tìm hiểu kỹ các phương pháp chống giả mạo và đề xuất một phương pháp toàn diện kết hợp cả thuộc tính rút trích thủ công và thuộc tính sâu vào một mạng học sâu để phát hiện ảnh người thật hay tấn công. Chúng tôi cũng đánh giá độ hiệu quả của phương pháp chúng tôi đề xuất trên các tập dữ liệu về chống giả mạo gương mặt như CASIA-FASD, MSU-MFSD và ROSE YOUTU

       

1. Rút trích.2. Học máy .3. Machine learning .        

Nơi lưu trữ:  Thư viện:.

I. Lê, Hồng Trang, Giáo viên hướng dẫn . II. Trần, Tuấn Anh, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Tuấn Đăng, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đềLINK DOWNLOADTóm tắt: Nội dung luận văn tìm hiểu kỹ các phương pháp chống giả mạo và đề xuất một phương pháp toàn diện kết hợp cả thuộc tính rút trích thủ công và thuộc tính sâu vào một mạng học sâu để phát hiện ảnh người thật hay tấn công. Chúng tôi cũng đánh giá độ hiệu quả của phương pháp chúng tôi đề xuất trên các tập dữ liệu về chống giả mạo gương mặt như CASIA-FASD, MSU-MFSD và ROSE YOUTU

       

1. Rút trích.2. Học máy .3. Machine learning .        

Nơi lưu trữ:  Thư viện:.

I. Lê, Hồng Trang, Giáo viên hướng dẫn . II. Trần, Tuấn Anh, Giáo viên phản biện. III. Nguyễn, Tuấn Đăng, Giáo viên phản biện. IV. Nhan đềLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: