SÁCH - Giáo trình Tài chính tiền tệ Full (Phạm Ngọc Dũng & Đinh Xuân Hạng)Các nhà khoa học nghiên cứu về Kinh tế chính trị đã khẳng định nguồn gốc của tiền tệ là từ sự hình thành và phát triển của các quan hệ trao đổi hàng hóa. Chính vì vậy, việc nghiên cứu sự ra đời của tiền tệ phải bắt đầu bằng nghiên cứu, phân tích quá trình hình thành và phát triển của các quan hệ sản xuất và trao đổi hàng hóa

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính, tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6: Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9: Tài chính quốc tế.

+ Chương 10: Quản lý rủi ro tài chínhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)ĐẶT MUA SÁCH GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 - CHƯƠNG 1


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 FULL (UPDATING...)Các nhà khoa học nghiên cứu về Kinh tế chính trị đã khẳng định nguồn gốc của tiền tệ là từ sự hình thành và phát triển của các quan hệ trao đổi hàng hóa. Chính vì vậy, việc nghiên cứu sự ra đời của tiền tệ phải bắt đầu bằng nghiên cứu, phân tích quá trình hình thành và phát triển của các quan hệ sản xuất và trao đổi hàng hóa

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính, tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6: Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9: Tài chính quốc tế.

+ Chương 10: Quản lý rủi ro tài chínhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)ĐẶT MUA SÁCH GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ NGAY TẠI ĐÂY > > >


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 - CHƯƠNG 1


LINK DOWNLOAD - BẢN 2020 FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: