SÁCH - Kỹ thuật mạ lên nền nhựa (Mai Thanh Tùng)Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, nhu cầu mạ nhựa đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cơ sở lý thuyết và các vấn đề kỹ thuật vẫn chưa được giới thiệu nhiều trong hệ thống sách kỹ thuật cũng như giáo trình các trường kỹ thuật. Mục tiêu của cuốn sách này là giới thiệu một cách hệ thống cơ sở lý thuyết, các vấn đề kỹ thuật và các ứng dụng của lĩnh vực mạ nhựa cho các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ bề mặt, gia công nhựa và sinh viên chuyên ngành công nghệ Điện hóa - bảo vệ kim loại cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực này.

Các vấn đề sẽ được trình bày trong cuốn sách bao gồm hai phần: cơ sở lý thuyết và các vấn đề kỹ thuật. Cơ sở lý thuyết tập trung vào lý thuyết bám dính, lý thuyết mạ đồng hóa học, mạ niken hóa học, phương pháp vật lý. Phần các vấn đề kỹ thuật cung cấp các kiến thức về các quy trình mạ, gia công xử lý nhựa cho mạ, thiết bị mạ nhựa, các phương pháp kiểm tra chất lượng và xử lý nước thải dây chuyền mạ nhựa.


NỘI DUNG:


PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT ĐỘ BÁM DÍNH KIM LOẠI - NHỰA 

CHƯƠNG 2 XỬ LÝ BỀ MẶT TRƯỚC KHI MẠ

CHƯƠNG 3 MẠ HÓA HỌC ĐỒNG

CHƯƠNG 4 MẠ HÓA HỌC NIKEN

CHƯƠNG 5 PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY VẬT LÝ

PHẦN 2 CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 6 CÁC QUY TRÌNH MẠ LÊN NHỰA

CHƯƠNG 7 GIA CÔNG NHỰA CHO MẠ

CHƯƠNG 8 DÂY CHUYỀN MẠ NHỰA

CHƯƠNG 9 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG 10 XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOADỞ Việt Nam, trong những năm gần đây, nhu cầu mạ nhựa đang tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cơ sở lý thuyết và các vấn đề kỹ thuật vẫn chưa được giới thiệu nhiều trong hệ thống sách kỹ thuật cũng như giáo trình các trường kỹ thuật. Mục tiêu của cuốn sách này là giới thiệu một cách hệ thống cơ sở lý thuyết, các vấn đề kỹ thuật và các ứng dụng của lĩnh vực mạ nhựa cho các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ bề mặt, gia công nhựa và sinh viên chuyên ngành công nghệ Điện hóa - bảo vệ kim loại cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực này.

Các vấn đề sẽ được trình bày trong cuốn sách bao gồm hai phần: cơ sở lý thuyết và các vấn đề kỹ thuật. Cơ sở lý thuyết tập trung vào lý thuyết bám dính, lý thuyết mạ đồng hóa học, mạ niken hóa học, phương pháp vật lý. Phần các vấn đề kỹ thuật cung cấp các kiến thức về các quy trình mạ, gia công xử lý nhựa cho mạ, thiết bị mạ nhựa, các phương pháp kiểm tra chất lượng và xử lý nước thải dây chuyền mạ nhựa.


NỘI DUNG:


PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1 LÝ THUYẾT ĐỘ BÁM DÍNH KIM LOẠI - NHỰA 

CHƯƠNG 2 XỬ LÝ BỀ MẶT TRƯỚC KHI MẠ

CHƯƠNG 3 MẠ HÓA HỌC ĐỒNG

CHƯƠNG 4 MẠ HÓA HỌC NIKEN

CHƯƠNG 5 PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY VẬT LÝ

PHẦN 2 CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 6 CÁC QUY TRÌNH MẠ LÊN NHỰA

CHƯƠNG 7 GIA CÔNG NHỰA CHO MẠ

CHƯƠNG 8 DÂY CHUYỀN MẠ NHỰA

CHƯƠNG 9 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG 10 XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: