SÁCH - Lý thuyết lượng tử - Các hiệu ứng động trong bán dẫn dưới ảnh hưởng của trường sóng điện từ mạnh (Nguyễn Quang Báu Cb)Giáo trình “ Lý thuyết lượng tử các hiệu ứng động trong bán dẫn dưới ảnh hưởng của tmờng sóng điện từ mạnh“ biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã được tác giả trình bày nhiều năm theo chương trình \ ật lý những năm cuối dành cho sinh viên khoa vật lý và chương trình sau đại học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lý lý thuyết của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình cũng rất bố ích và có thể làm tài liệu tham khảo, giảng dạy cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kỳ thuật có học môn vật lý bán dẫn và đặc biệt cho nghiên cứu sinh Vật lý ở các Viện nghiên cửu. Khi viết giáo trình này, chúng tôi đã cố gắng đạt tới mục đích đề ra là cơ bản, hiện đại và Việt Nam.

Giáo trình trình bày những cơ sở lý thuyết liên quan đến Lý thuyết lượng tử các hiệu ứng động trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh. Dưới tác dụng của sóng điện từ mạnh, các hiệu ứng vật lý núi chung và các hiệu ứng động nói riêng thay đổi một cách định tính và biểu hiện hoàn toàn mới khác so với khi không có mặt sóng điện từ mạnh do xuất hiện các thêm các đặc tính phi tuyến liên quan đến cường độ của sóng điện từ mạnh và các đặc tính cao tần liên quan đến tần số của sóng điện từ mạnh. Giáo trình gồm 9 chương tưong ứng với chín bài toán vật lý khác nhau, được nghiên cứu và giải quyết trọn vẹn trên cơ sở phương pháp phương trình động lượng tử. Do đó, để thuận tiện cho người đọc, trong mỗi chương được bố cục bắt đầu từ việc thiết lập phương trinh động lượng tử cho điện tử trong bán dẫn, từ đó làm cơ sở để tính các hiệu ứng đối với từng bài toán đặc trưng trong từng chương. Nội dung chính của 9 chương lần lượt là: Phương trình động lượng tử cho điện từ và hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh trong bán dần; Phương trình động lượng tử cho phonon và lý thuyết gia tăng sóng âm( phonon âm) trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang khi có mặt sóng điện rtr mạnh; Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên từ trờ trong bán dẫn; Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên hiệu ứng Hall trong bán dẫn; Hiệu ứng radio-điện trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Hiệu ứng âm-điện-tìr trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Hiệu ứng Ettingshausen trong bán dần khi có mặt sóng điện từ mạnh; Các vấn đề vật lý thời sự trên liên quan đến áp dụng phương pháp phương trình động lượng tử là phương pháp nghiên cứu vật lý lý thuyết hiện đại ngày nay và được tính toán một cách rất chi tiết. Điều này nhằm giúp cho học viên không những hiểu sâu sắc hơn vật lý bán dẫn, và các ứng dụng của nó, mà còn tạo điều kiện để các học viên bắt kịp với tình hình nghiên cứu vật lý bán dần trên thế giới hiện nay.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Giáo trình “ Lý thuyết lượng tử các hiệu ứng động trong bán dẫn dưới ảnh hưởng của tmờng sóng điện từ mạnh“ biên soạn trên cơ sở các bài giảng đã được tác giả trình bày nhiều năm theo chương trình \ ật lý những năm cuối dành cho sinh viên khoa vật lý và chương trình sau đại học dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lý lý thuyết của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo trình cũng rất bố ích và có thể làm tài liệu tham khảo, giảng dạy cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kỳ thuật có học môn vật lý bán dẫn và đặc biệt cho nghiên cứu sinh Vật lý ở các Viện nghiên cửu. Khi viết giáo trình này, chúng tôi đã cố gắng đạt tới mục đích đề ra là cơ bản, hiện đại và Việt Nam.

Giáo trình trình bày những cơ sở lý thuyết liên quan đến Lý thuyết lượng tử các hiệu ứng động trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh. Dưới tác dụng của sóng điện từ mạnh, các hiệu ứng vật lý núi chung và các hiệu ứng động nói riêng thay đổi một cách định tính và biểu hiện hoàn toàn mới khác so với khi không có mặt sóng điện từ mạnh do xuất hiện các thêm các đặc tính phi tuyến liên quan đến cường độ của sóng điện từ mạnh và các đặc tính cao tần liên quan đến tần số của sóng điện từ mạnh. Giáo trình gồm 9 chương tưong ứng với chín bài toán vật lý khác nhau, được nghiên cứu và giải quyết trọn vẹn trên cơ sở phương pháp phương trình động lượng tử. Do đó, để thuận tiện cho người đọc, trong mỗi chương được bố cục bắt đầu từ việc thiết lập phương trinh động lượng tử cho điện tử trong bán dẫn, từ đó làm cơ sở để tính các hiệu ứng đối với từng bài toán đặc trưng trong từng chương. Nội dung chính của 9 chương lần lượt là: Phương trình động lượng tử cho điện từ và hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh trong bán dần; Phương trình động lượng tử cho phonon và lý thuyết gia tăng sóng âm( phonon âm) trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang khi có mặt sóng điện rtr mạnh; Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên từ trờ trong bán dẫn; Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên hiệu ứng Hall trong bán dẫn; Hiệu ứng radio-điện trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Hiệu ứng âm-điện-tìr trong bán dẫn khi có mặt sóng điện từ mạnh; Hiệu ứng Ettingshausen trong bán dần khi có mặt sóng điện từ mạnh; Các vấn đề vật lý thời sự trên liên quan đến áp dụng phương pháp phương trình động lượng tử là phương pháp nghiên cứu vật lý lý thuyết hiện đại ngày nay và được tính toán một cách rất chi tiết. Điều này nhằm giúp cho học viên không những hiểu sâu sắc hơn vật lý bán dẫn, và các ứng dụng của nó, mà còn tạo điều kiện để các học viên bắt kịp với tình hình nghiên cứu vật lý bán dần trên thế giới hiện nay.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1ĐẶT MUA SÁCH LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: