SÁCH - Ngữ pháp tiếng Việt từ loại Full (Đinh Văn Đức)Cuốn sách Ngữ pháp tiếng Việt (Từ loại: I and II) này là một; chuyên khảo được chúng tôi khởi thảo cách đây ba mươi năm0D; và chia thành hai giai đoạn: 1986 - 2001 và 2001 - 2009.

 Trongand; lần in lại này sách gộp cả hai nội dung làm một cuốn với hai; phần nối nhau (I and II). Sách đã được dùng để giảng dạy ở hai cấp học đại học và cao học trong nhiều năm, mỗi lần được in; lại, chúng tôi đều cố gắng sửa chữa, bổ sung và cập nhật. Đóngand#x0D; góp nhỏ nhoi của chúng tôi là ờ chỗ gắng bám sát tiên bộ của; học thuật trong vấn đề này đế vận dụng, cải tiên những nộiand#x0D; dung cần thiết. Nếu như trong phần I, tập trung của chúng tôiand#x0D; là vào vân đề: "ý nghĩa của các từ loại", một khía cạnh còn bỏand#x0D; ngỏ cho đến lúc đó (1978 -1986) khi mà lý luận ngữ pháp, sauand#x0D; thời đoạn hồ hởi với câu trúc luận, đã có xu hướng quay trở vềand#x0D; với ngữ nghĩa học thì phần II là nội dung mới mà chúng tôi suyand#x0D; nghĩ và gắng vận dụng lý luận mới về nghĩa học và dụng họcand#x0D; để nhìn vân đề từ loại tiêng Việt. Những ý tưởng này đượcand#x0D; chúng tôi giới thiệu lần đầu vào năm 2009 trong cuôn sách cùngand#x0D; nội dung dưới tên: Các bài giảng về Từ pháp học tiếng Việt: Từ loạiand#x0D; nhìn từ bình diện chức năng.LINK DOWNLOAD - BẢN 2001


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Cuốn sách Ngữ pháp tiếng Việt (Từ loại: I and II) này là một; chuyên khảo được chúng tôi khởi thảo cách đây ba mươi năm0D; và chia thành hai giai đoạn: 1986 - 2001 và 2001 - 2009.

 Trongand; lần in lại này sách gộp cả hai nội dung làm một cuốn với hai; phần nối nhau (I and II). Sách đã được dùng để giảng dạy ở hai cấp học đại học và cao học trong nhiều năm, mỗi lần được in; lại, chúng tôi đều cố gắng sửa chữa, bổ sung và cập nhật. Đóngand#x0D; góp nhỏ nhoi của chúng tôi là ờ chỗ gắng bám sát tiên bộ của; học thuật trong vấn đề này đế vận dụng, cải tiên những nộiand#x0D; dung cần thiết. Nếu như trong phần I, tập trung của chúng tôiand#x0D; là vào vân đề: "ý nghĩa của các từ loại", một khía cạnh còn bỏand#x0D; ngỏ cho đến lúc đó (1978 -1986) khi mà lý luận ngữ pháp, sauand#x0D; thời đoạn hồ hởi với câu trúc luận, đã có xu hướng quay trở vềand#x0D; với ngữ nghĩa học thì phần II là nội dung mới mà chúng tôi suyand#x0D; nghĩ và gắng vận dụng lý luận mới về nghĩa học và dụng họcand#x0D; để nhìn vân đề từ loại tiêng Việt. Những ý tưởng này đượcand#x0D; chúng tôi giới thiệu lần đầu vào năm 2009 trong cuôn sách cùngand#x0D; nội dung dưới tên: Các bài giảng về Từ pháp học tiếng Việt: Từ loạiand#x0D; nhìn từ bình diện chức năng.LINK DOWNLOAD - BẢN 2001


LINK DOWNLOAD - BẢN 2015 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: