SÁCH - Sổ tay công thức cơ học kỹ thuật (Nguyễn Thị Vân Hương Cb)Cuốn Sổ tay này sưu tập các công thức cơ học kỹ thuật và là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên của tất cả các ngành kỹ thuật. Tài liệu tóm tắt này được biên soạn dựa theo giáo trình Cơ học kỹ thuật của GS. Nguyễn Văn Khang và giáo trình Bài tập Cơ học kỹ thuật do PGS. Nguyễn Phong Điền chủ biên. Cuốn sách này chứa đựng các hình thức thống kê cơ bản nội dung các phần Tĩnh học vật rắn, Động học vật rắn và Động lực học vật rắn. 

Mục đích chính của cuốn sổ tay này là giúp sinh viên nhanh chóng tìm ra các cách tiếp cận đơn giản và thuận tiện các khái niệm cơ bản, các định lý và các công thức cần thiết để giải các bài tập môn học Cơ học kỹ thuật.


NỘI DUNG:


PHẦN I. TĨNH HỌC VẬT RẮN

Chương 1. Cân bằng vật rắn và hệ vật rắn phẳng

Chương 2. Cân bằng vật rắn không gian

Chương 3. Cân bằng vật rắn khi có ma sát

Chương 4. Trọng tâm vật rắn

PHẦN 2. ĐỘNG HỌC VẬT RẮN

Chương 5. Động học của điểm

Chương 6. Cơ sở động học vật rắn

Chương 7. Chuyển động tương đối của điểm và vật rắn

Chương 8. Chuyển động song phẳng của vật rắn

Chương 9. Động học vật rắn không gian

PHẦN 3. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chương 10. Động lực học chất điểm

Chương 11. Các đặc trưng hình học khối lượng

Chương 12. Cơ sở phương pháp động lượng

Chương 13. Cơ sở phương pháp năng lượng

Chương 14. Nguyên lý d’Alembert và phương pháp tĩnh động

Chương 15. Nguyên lý d’Alembert-Lagrange và phương trình Lagrange 2

Chương 16. Động lực học vật rắn không gian

Chương 17. Va chạm giữa các vật rắn

Chương 18. Động lực học chuyển động tương đối

Chương 19. Dao động tuyến tínhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2019 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 (UPDATING...)Cuốn Sổ tay này sưu tập các công thức cơ học kỹ thuật và là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên của tất cả các ngành kỹ thuật. Tài liệu tóm tắt này được biên soạn dựa theo giáo trình Cơ học kỹ thuật của GS. Nguyễn Văn Khang và giáo trình Bài tập Cơ học kỹ thuật do PGS. Nguyễn Phong Điền chủ biên. Cuốn sách này chứa đựng các hình thức thống kê cơ bản nội dung các phần Tĩnh học vật rắn, Động học vật rắn và Động lực học vật rắn. 

Mục đích chính của cuốn sổ tay này là giúp sinh viên nhanh chóng tìm ra các cách tiếp cận đơn giản và thuận tiện các khái niệm cơ bản, các định lý và các công thức cần thiết để giải các bài tập môn học Cơ học kỹ thuật.


NỘI DUNG:


PHẦN I. TĨNH HỌC VẬT RẮN

Chương 1. Cân bằng vật rắn và hệ vật rắn phẳng

Chương 2. Cân bằng vật rắn không gian

Chương 3. Cân bằng vật rắn khi có ma sát

Chương 4. Trọng tâm vật rắn

PHẦN 2. ĐỘNG HỌC VẬT RẮN

Chương 5. Động học của điểm

Chương 6. Cơ sở động học vật rắn

Chương 7. Chuyển động tương đối của điểm và vật rắn

Chương 8. Chuyển động song phẳng của vật rắn

Chương 9. Động học vật rắn không gian

PHẦN 3. ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Chương 10. Động lực học chất điểm

Chương 11. Các đặc trưng hình học khối lượng

Chương 12. Cơ sở phương pháp động lượng

Chương 13. Cơ sở phương pháp năng lượng

Chương 14. Nguyên lý d’Alembert và phương pháp tĩnh động

Chương 15. Nguyên lý d’Alembert-Lagrange và phương trình Lagrange 2

Chương 16. Động lực học vật rắn không gian

Chương 17. Va chạm giữa các vật rắn

Chương 18. Động lực học chuyển động tương đối

Chương 19. Dao động tuyến tínhLINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3


LINK DOWNLOAD - BẢN 2019 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2024 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: