SÁCH - Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống trong kỹ thuật - lạnh (GS.TS. Đinh Văn Thuận & PGS.TS Võ Chí Chính)NỘI DUNG:


1. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gió (gió lạnh, gió tươi, gió hồi, hút thải).

2. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước (nước giải nhiệt, nước lạnh và nước ngưng).

3. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh của các hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí.

4. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn hơi nước của các lò hơi công nghiệp.


Sách dự kiến xuất bản vào Tháng 6.2024LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (LINK ĐĂNG KÝ ĐẶT TRƯỚC SÁCH - FB TÁC GIẢ)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2 (UPDATING...)
NỘI DUNG:


1. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gió (gió lạnh, gió tươi, gió hồi, hút thải).

2. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước (nước giải nhiệt, nước lạnh và nước ngưng).

3. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn môi chất lạnh của các hệ thống lạnh công nghiệp và điều hòa không khí.

4. Tính toán, thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn hơi nước của các lò hơi công nghiệp.


Sách dự kiến xuất bản vào Tháng 6.2024LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1 (UPDATING...)LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (LINK ĐĂNG KÝ ĐẶT TRƯỚC SÁCH - FB TÁC GIẢ)

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2 (UPDATING...)


M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: