SLIDE - 6G NHÓM 10 Technology (Đặng Văn Dũng)Dự kiến 6G sẽ cung cấp tốc độ truyền dẫn dữ liệu rất cao, có thể đạt hàng terabit mỗi giây (Tbps), giúp hỗ trợ ứng dụng mới và phức tạp như thực tế ảo và tăng cường thực tế.LINK DOWNLOADDự kiến 6G sẽ cung cấp tốc độ truyền dẫn dữ liệu rất cao, có thể đạt hàng terabit mỗi giây (Tbps), giúp hỗ trợ ứng dụng mới và phức tạp như thực tế ảo và tăng cường thực tế.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: