Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y - Tập XXVI số 6_2019 (Full)Nghiên cứu khoa học

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ASCOGEN® LÊN NĂNG SUẤT VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG TRÊN HEO NÁI MANG THAI VÀ HEO CON THEO MẸ

Đoàn Trần Vĩnh Khánh, Nguyễn Phạm Huỳnh, Trần Trúc Anh, Klaus Hoffmann, Đỗ Tiến Duy

5

XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC CỦA VIRUS GÂY BỆNH TIÊU CHẢY CẤP TRÊN LỢN CHỦNG KTY-PEDO1 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Hạnh

13

PHÁT HIỆN PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 3 VÀ MỘT SỐ MẦM BỆNH KHÁC TRONG CÁC CA BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP

Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Thế Hiển, Đinh Xuân Phát, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Tất Toàn

24

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN DÊ TẠI HUYỆN PHONXAY, TỈNH LUWOWNGPHABANG, LÀO

Trần Đức Hoàn, Trịnh Đình Thâu, Souliya Khangsuethao

34

SỰ LƯU HÀNH TYPE HUYẾT THANH VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TẠI TỈNH TRÀ VINH

Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thị Việt Thu

43

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO

Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Trà An

49

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG NGUYÊN VÀ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GÂY BỆNH Ở CÁ RÔ PHI TẠI 7 TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC

Hồ Thu Thủy, Vũ Đức Hạnh, Nguyễn Bá Tiếp, Nguyễn Viết Không, Lại Thị Lan Hương

56

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN LƯƠN Ở LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Lan

64

Nâng cao - Tham khảo

THỬ NGHIỆM VACXIN CHO UỐNG ĐẦU TIÊN TRÊN ỢN RỪNG Á - ÂU CHỐNG LẠI VIRUS DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GENOTYPE II

Jose A. Barasona, Carmina Gallardo, Estefanía Cadenas-Fernández, Cristina Jurado, Belén Rivera1, Antonio Rodríguez-Bertos, Marisa Arias, Jose M. Sánchez-Vizcaíno

72

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ XÁC ĐỘNG VẬT THEO KHUYẾN CÁO CỦA FAO

Vũ Thị Thu Trà, Phạm Hồng Ngân, Cam Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Trang

83

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỜI GIANT ỚI TẠI HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Sơn

87

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Hưng

90

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ DƯỚI NƯỚC 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Cảm Nguyễn

93


Nghiên cứu khoa học

HIỆU QUẢ BỔ SUNG ASCOGEN® LÊN NĂNG SUẤT VÀ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG TRÊN HEO NÁI MANG THAI VÀ HEO CON THEO MẸ

Đoàn Trần Vĩnh Khánh, Nguyễn Phạm Huỳnh, Trần Trúc Anh, Klaus Hoffmann, Đỗ Tiến Duy

5

XÁC ĐỊNH ĐỘC LỰC CỦA VIRUS GÂY BỆNH TIÊU CHẢY CẤP TRÊN LỢN CHỦNG KTY-PEDO1 ĐƯỢC PHÂN LẬP TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM

Trương Quang Lâm, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Hạnh

13

PHÁT HIỆN PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 3 VÀ MỘT SỐ MẦM BỆNH KHÁC TRONG CÁC CA BỆNH HÔ HẤP PHỨC HỢP

Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Thế Hiển, Đinh Xuân Phát, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Tất Toàn

24

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN DÊ TẠI HUYỆN PHONXAY, TỈNH LUWOWNGPHABANG, LÀO

Trần Đức Hoàn, Trịnh Đình Thâu, Souliya Khangsuethao

34

SỰ LƯU HÀNH TYPE HUYẾT THANH VI KHUẨN VIBRIO CHOLERAE PHÂN LẬP TẠI TỈNH TRÀ VINH

Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thùy Linh, Hồ Thị Việt Thu

43

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO

Đặng Thị Xuân Thiệp, Bùi Nguyễn Hoàng Trang, Lê Thanh Tùng, Võ Thị Trà An

49

PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH TÍNH KHÁNG NGUYÊN VÀ ĐỘC LỰC CỦA CÁC CHỦNG STREPTOCOCCUS AGALACTIAE GÂY BỆNH Ở CÁ RÔ PHI TẠI 7 TỈNH, THÀNH TRONG CẢ NƯỚC

Hồ Thu Thủy, Vũ Đức Hạnh, Nguyễn Bá Tiếp, Nguyễn Viết Không, Lại Thị Lan Hương

56

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH GIUN LƯƠN Ở LỢN TẠI TỈNH BẮC GIANG

Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Lan

64

Nâng cao - Tham khảo

THỬ NGHIỆM VACXIN CHO UỐNG ĐẦU TIÊN TRÊN ỢN RỪNG Á - ÂU CHỐNG LẠI VIRUS DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GENOTYPE II

Jose A. Barasona, Carmina Gallardo, Estefanía Cadenas-Fernández, Cristina Jurado, Belén Rivera1, Antonio Rodríguez-Bertos, Marisa Arias, Jose M. Sánchez-Vizcaíno

72

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ XÁC ĐỘNG VẬT THEO KHUYẾN CÁO CỦA FAO

Vũ Thị Thu Trà, Phạm Hồng Ngân, Cam Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Trang

83

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỜI GIANT ỚI TẠI HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Sơn

87

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nguyễn Văn Hưng

90

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ DƯỚI NƯỚC 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Cảm Nguyễn

93
M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: