Thiết kế, chế tạo máy xếp và dán đáy thùng carton (Tạ Quốc Tuấn)Các sản phẩm sau khi được đóng gói sẽ được đóng thảnh từng kiện. Các kiện này thường được làm bằng chất liệu như: gỗ, giấy, … nhưng chất liệu chủ yếu thường sử dụng giấy. Đóng thùng thành các kiện giúp bảo quản tốt hơn, kiểm tra dễ hơn vàvận chuyển từ nơi này đến nơi khác được dễ dàng. Đáp ứng những yêu cầu này cho nên máy móc thiết bị dần ra đời.

Từ những hộp phẳng được chuẩn bị sẵn, các thùng được dựng thành hình hộp, gấpcác đáy lại và dùng  băng keo dán kín mặt thùng. Công việc này thường được thực hiện bằng thủ công và các thiết bị cầm tay có năng suất thấp. Để đáp ứng cho các yêu cầucủa hàn g hóa là số lượng nhiều, tốc độ nhanh và tính thẩm mỹ cao, ta cần áp dụng các hệ thống gấp và dán tự động.

Nội dung cụ thể của đồ án bao gồm: chọn phương án xếp và dán thùng, tính bền hệ thống truyền động và kết cấu, thiết kế cơ cấu dán, chọn sơ đồ mạch điện để điều khiển máy, chế tạo và thực nghiệm máy
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Các sản phẩm sau khi được đóng gói sẽ được đóng thảnh từng kiện. Các kiện này thường được làm bằng chất liệu như: gỗ, giấy, … nhưng chất liệu chủ yếu thường sử dụng giấy. Đóng thùng thành các kiện giúp bảo quản tốt hơn, kiểm tra dễ hơn vàvận chuyển từ nơi này đến nơi khác được dễ dàng. Đáp ứng những yêu cầu này cho nên máy móc thiết bị dần ra đời.

Từ những hộp phẳng được chuẩn bị sẵn, các thùng được dựng thành hình hộp, gấpcác đáy lại và dùng  băng keo dán kín mặt thùng. Công việc này thường được thực hiện bằng thủ công và các thiết bị cầm tay có năng suất thấp. Để đáp ứng cho các yêu cầucủa hàn g hóa là số lượng nhiều, tốc độ nhanh và tính thẩm mỹ cao, ta cần áp dụng các hệ thống gấp và dán tự động.

Nội dung cụ thể của đồ án bao gồm: chọn phương án xếp và dán thùng, tính bền hệ thống truyền động và kết cấu, thiết kế cơ cấu dán, chọn sơ đồ mạch điện để điều khiển máy, chế tạo và thực nghiệm máy
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: