Thiết kế hệ thống ly hợp xe ôtô con 5 chỗ ngồi Full (Thuyết minh + bản vẽ)Trên ôtô, người ta chia ra thành các phần và các cụm khác nhau. Trong đó ly hợp là một trong những cụm chính và có vai trò quan trọng trong hệ thống  truyền lực của ôtô. Hệ thống ly hợp có ảnh hưởng lớn đến tính êm dịu của  ôtô,  tính  năng điều khiển của ôtô, đảm  bảo  an  toàn cho động cơ và  hệ thống truyền lực trên ôtô. Nên để chế tạo được một chiếc ôtô đạt yêu cầu chất lượng thì việc thiết kế chế tạo một  bộ ly hợp tốt là rất quan trọng. Do đó em đã  được  giao  đề  tài  “  Thiết  kế  hệ  thống  ly  hợp  xe  ôtô  con  5  chỗ  ngồi”  để nghiên cứu tìm hiểu cụ thể về hệ thống ly hợp trên ôtô và quy trình thiết kế chế tạo hệ thống  ly  hợp  cho  ôtô. Với các  thông số ban đầu lấy  từ  xe  tham khảo là xe  TOYOTA VIOS  .Trong nội dung đồ án, em đã cố gắng trình bày một cách cụ thể nhất về hệ thống ly hợp trên ôtô, bao gồm từ phần tổng quan về hệ thống ly hợp đến quy trình thiết kế chế tạo một bộ ly hợp hoàn chỉnh có thể  hoạt  động  được  cũng  như  những  hư  hỏng  có  thể  xảy  ra  và  cách  bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống ly hợp.NỘI DUNG:


CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ LY HỢP TRÊN XE Ô TÔ  ........................  5

1.1 Công dụng ly hợp  ....................................................................................  5

1.2 Yêu cầu ly hợp ........................................................................................  5

1.3 Phân loại ly hợp  .......................................................................................  6

CHƢƠNG II : PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ  ......  13

2.1 Lựa chọn phương án thiết kế cơ cấu ly hợp  .............................................  14

2.1.1 Ly hợp ma sát khô  ..............................................................................  14

2.1.2 Các bộ phận cơ bản trong ly hợp ma sát  ............................................  20

2.2 Lựa chọn phương án dẫn động  .................................................................  27

2.2.1 Dẫn động ly hợp bằng cơ khí  .............................................................  27

2.2.2 Dẫn động ly hợp bằng thủy lực  ..........................................................  28

2.2.3 Dẫn động ly hợp bằng cơ khí có trợ lực khí nén  ................................  31

2.2.4 Dẫn động ly hợp bằng thủy lực có trợ lực khí nén ............................  33

2.4.5 Dẫn động thủy lực có trợ lực chân không  .........................................  35

CHƢƠNG III : TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LY HỢP...................................  38

3.1 Các thông số tham khảo xe Toyota Vios  ..................................................  38

3.2 Tính toán thiết kế cơ cấu ly hợp  ...............................................................  38

3.2.1 Xác định mômen ma sát của ly hợp  ...................................................  38

3.2.2 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp  ..............................................  39

3.2.3 Tính công trượt và công trượt riêng  ...................................................  40

3.2.4 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp  .......................  43

3.3 Tính toán thiết kế dẫn động ly hợp  ...........................................................  60

3.3.1 Xác định lực và hành trình bàn đạp ...................................................  60

3.3.2 Thiết kế hệ thống dẫn động thủy lực  ..................................................  62

3.3.3 Thiết kế bộ trợ lực chân không  ..........................................................  65

CHƢƠNG IV : PHƢƠNG ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT  ....  69

4.1 Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết  ............................  69

4.2 Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết  ..................................  70

4.3 Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết trong lòng 

phôi  .................................................................................................................  70 

Đồ án tốt nghiệp      Thiết kế hệ thống ly hợp xe 5 chỗ

-2-4.3.1 Xác định phương pháp chế tạo phôi.  ..................................................  70

4.3.2 Thiết kế bản vẽ lồng phôi:  ..................................................................  71

4.4 Xác định thứ tự các nguyên công  .............................................................  71

4.5 Xác định chế dộ cắt cho các nguyên công  ................................................  72

4.5.1 Nguyên công 1: Tiện thô bề mặt , khoả mặt đầu, khoan lỗ  ...............  72

4.5.2 Nguyên công 2: Tiện rãnh Ø20 ,tiện bậc Ø23, tiện tinh Ø 26  ...........  73

4.5.3 Nguyên công 3: Khoan 4 lỗ bù dầu.  ...................................................  74

4.5.5 Nguyên công 5: Mài tinh.  ...................................................................  75

4.5.6 Nguyên công 6: Kiểm tra.  ..................................................................  77

CHƢƠNG V : SỬA CHỮA BẢO DƢỠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH LY HỢP  ..  78

5.1 Kiểm tra sửa chữa đĩa ma sát  ....................................................................  78

5.2 Kiểm tra sửa chữa cụm đĩa ép, lõ xo ép và vỏ ly hợp  ..............................  79

5.3 Lắp bộ ly hợp và điều chỉnh độ đồng đều của các đòn mở  ......................  79

5.4 Kiểm tra khớp trượt và vòng bi nhả ly hợp  ..............................................  80

5.5 Lắp cơ cấu điều khiển và điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp   ........  80

5.6 Những hư hỏng thường gặp , bảo dưỡng sửa chữa  .................................  82

5.6.1 Ly hợp bị trượt:  ..................................................................................  82

5.6.2 Ly hợp ngắt không hoàn toàn  .............................................................  83

5.6.3 Ly hợp đóng đột ngột  .........................................................................  84

5.6.4 Ly hợp phát ra tiếng kêu ....................................................................  85

5.6.5 Bàn đạp ly hợp bị rung  .......................................................................  85

5.6.6 Đĩa ép bị mòn nhanh  ..........................................................................  85

5.6.7 Bàn đạp ly hợp nặng  ...........................................................................  86

5.6.8 Hỏng hệ thống dẫn động thuỷ lực  .........
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ (UPDATING...)Trên ôtô, người ta chia ra thành các phần và các cụm khác nhau. Trong đó ly hợp là một trong những cụm chính và có vai trò quan trọng trong hệ thống  truyền lực của ôtô. Hệ thống ly hợp có ảnh hưởng lớn đến tính êm dịu của  ôtô,  tính  năng điều khiển của ôtô, đảm  bảo  an  toàn cho động cơ và  hệ thống truyền lực trên ôtô. Nên để chế tạo được một chiếc ôtô đạt yêu cầu chất lượng thì việc thiết kế chế tạo một  bộ ly hợp tốt là rất quan trọng. Do đó em đã  được  giao  đề  tài  “  Thiết  kế  hệ  thống  ly  hợp  xe  ôtô  con  5  chỗ  ngồi”  để nghiên cứu tìm hiểu cụ thể về hệ thống ly hợp trên ôtô và quy trình thiết kế chế tạo hệ thống  ly  hợp  cho  ôtô. Với các  thông số ban đầu lấy  từ  xe  tham khảo là xe  TOYOTA VIOS  .Trong nội dung đồ án, em đã cố gắng trình bày một cách cụ thể nhất về hệ thống ly hợp trên ôtô, bao gồm từ phần tổng quan về hệ thống ly hợp đến quy trình thiết kế chế tạo một bộ ly hợp hoàn chỉnh có thể  hoạt  động  được  cũng  như  những  hư  hỏng  có  thể  xảy  ra  và  cách  bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống ly hợp.NỘI DUNG:


CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ LY HỢP TRÊN XE Ô TÔ  ........................  5

1.1 Công dụng ly hợp  ....................................................................................  5

1.2 Yêu cầu ly hợp ........................................................................................  5

1.3 Phân loại ly hợp  .......................................................................................  6

CHƢƠNG II : PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ  ......  13

2.1 Lựa chọn phương án thiết kế cơ cấu ly hợp  .............................................  14

2.1.1 Ly hợp ma sát khô  ..............................................................................  14

2.1.2 Các bộ phận cơ bản trong ly hợp ma sát  ............................................  20

2.2 Lựa chọn phương án dẫn động  .................................................................  27

2.2.1 Dẫn động ly hợp bằng cơ khí  .............................................................  27

2.2.2 Dẫn động ly hợp bằng thủy lực  ..........................................................  28

2.2.3 Dẫn động ly hợp bằng cơ khí có trợ lực khí nén  ................................  31

2.2.4 Dẫn động ly hợp bằng thủy lực có trợ lực khí nén ............................  33

2.4.5 Dẫn động thủy lực có trợ lực chân không  .........................................  35

CHƢƠNG III : TÍNH TOÁN HỆ THỐNG LY HỢP...................................  38

3.1 Các thông số tham khảo xe Toyota Vios  ..................................................  38

3.2 Tính toán thiết kế cơ cấu ly hợp  ...............................................................  38

3.2.1 Xác định mômen ma sát của ly hợp  ...................................................  38

3.2.2 Xác định kích thước cơ bản của ly hợp  ..............................................  39

3.2.3 Tính công trượt và công trượt riêng  ...................................................  40

3.2.4 Tính toán sức bền một số chi tiết chủ yếu của ly hợp  .......................  43

3.3 Tính toán thiết kế dẫn động ly hợp  ...........................................................  60

3.3.1 Xác định lực và hành trình bàn đạp ...................................................  60

3.3.2 Thiết kế hệ thống dẫn động thủy lực  ..................................................  62

3.3.3 Thiết kế bộ trợ lực chân không  ..........................................................  65

CHƢƠNG IV : PHƢƠNG ÁN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT  ....  69

4.1 Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết  ............................  69

4.2 Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết  ..................................  70

4.3 Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết trong lòng 

phôi  .................................................................................................................  70 

Đồ án tốt nghiệp      Thiết kế hệ thống ly hợp xe 5 chỗ

-2-4.3.1 Xác định phương pháp chế tạo phôi.  ..................................................  70

4.3.2 Thiết kế bản vẽ lồng phôi:  ..................................................................  71

4.4 Xác định thứ tự các nguyên công  .............................................................  71

4.5 Xác định chế dộ cắt cho các nguyên công  ................................................  72

4.5.1 Nguyên công 1: Tiện thô bề mặt , khoả mặt đầu, khoan lỗ  ...............  72

4.5.2 Nguyên công 2: Tiện rãnh Ø20 ,tiện bậc Ø23, tiện tinh Ø 26  ...........  73

4.5.3 Nguyên công 3: Khoan 4 lỗ bù dầu.  ...................................................  74

4.5.5 Nguyên công 5: Mài tinh.  ...................................................................  75

4.5.6 Nguyên công 6: Kiểm tra.  ..................................................................  77

CHƢƠNG V : SỬA CHỮA BẢO DƢỠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH LY HỢP  ..  78

5.1 Kiểm tra sửa chữa đĩa ma sát  ....................................................................  78

5.2 Kiểm tra sửa chữa cụm đĩa ép, lõ xo ép và vỏ ly hợp  ..............................  79

5.3 Lắp bộ ly hợp và điều chỉnh độ đồng đều của các đòn mở  ......................  79

5.4 Kiểm tra khớp trượt và vòng bi nhả ly hợp  ..............................................  80

5.5 Lắp cơ cấu điều khiển và điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp   ........  80

5.6 Những hư hỏng thường gặp , bảo dưỡng sửa chữa  .................................  82

5.6.1 Ly hợp bị trượt:  ..................................................................................  82

5.6.2 Ly hợp ngắt không hoàn toàn  .............................................................  83

5.6.3 Ly hợp đóng đột ngột  .........................................................................  84

5.6.4 Ly hợp phát ra tiếng kêu ....................................................................  85

5.6.5 Bàn đạp ly hợp bị rung  .......................................................................  85

5.6.6 Đĩa ép bị mòn nhanh  ..........................................................................  85

5.6.7 Bàn đạp ly hợp nặng  ...........................................................................  86

5.6.8 Hỏng hệ thống dẫn động thuỷ lực  .........
LINK DOWNLOAD - THUYẾT MINH (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN VẼ (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: