Thiết kế máy cắt thép tấm (Võ Tấn Phước)Cùng với sự phát triển của khoa học nói chung và ngành cơ khí nói riêng. Đòi hỏi người cán bộ kỹ thuật phải nắm vững kiến thức cơ bản tương đối rộng. Đồng thời phải biết vận dụng kiến thức đã học trong suốt 5 năm để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.

Do đó đồ án tốt nghiệp là mục đích giúp hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trước lúc ra trường. Cùng với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của ngành cơ khí, thì nhu cầu sản xuất phải sử dụng máy móc độ chính xác cao, phải giảm sức lao động của con người, tăng năng suất lao động. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, em đã nhận đề tài tốt nghiệp là “THIẾT KẾ MÁY CẮT THÉP TẤM” với các nội dung sau:

Phần I. Tổng quan về việc sử dụng thép tấm trong công nghiệp.

Phần II. Cơ sở lý thuyết về cắt kim loại.

Phần III. Giới thiệu về các phương pháp cắt thép tấm.

Phần IV.Phân tích, chọn sơ đồ nguyên lý máy và tính động học.

Phần V. Tính toán động lực học và kết cấu.

Phần VI.Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy.

Phần VII.Kết luận.LINK DOWNLOADCùng với sự phát triển của khoa học nói chung và ngành cơ khí nói riêng. Đòi hỏi người cán bộ kỹ thuật phải nắm vững kiến thức cơ bản tương đối rộng. Đồng thời phải biết vận dụng kiến thức đã học trong suốt 5 năm để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng.

Do đó đồ án tốt nghiệp là mục đích giúp hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học trước lúc ra trường. Cùng với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của ngành cơ khí, thì nhu cầu sản xuất phải sử dụng máy móc độ chính xác cao, phải giảm sức lao động của con người, tăng năng suất lao động. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, em đã nhận đề tài tốt nghiệp là “THIẾT KẾ MÁY CẮT THÉP TẤM” với các nội dung sau:

Phần I. Tổng quan về việc sử dụng thép tấm trong công nghiệp.

Phần II. Cơ sở lý thuyết về cắt kim loại.

Phần III. Giới thiệu về các phương pháp cắt thép tấm.

Phần IV.Phân tích, chọn sơ đồ nguyên lý máy và tính động học.

Phần V. Tính toán động lực học và kết cấu.

Phần VI.Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy.

Phần VII.Kết luận.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: