TỔNG HỢP TÀI LIỆU - Luận văn về mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Update liên tục)TỔNG HỢP TÀI LIỆU -  Luận văn về mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Update liên tục)


NỘI DUNG THAM KHẢO:


Chương I: Giới thiệu chung về SDN  ................................  7

1.1 Các đặc điểm của SDN  ......................................................  12

1.2  SDN và sự nghiên cứu và đổi mới  ........................................................................................  12

1.3  Tại sao cần tới SDN?  ..............................................................................................................  14

1.3.1 Bối cảnh thực tế  ................................................................  14

1.3.2 Nhu cầu phát triển để đơn giản hóa  .........................................  14

1.3.3 Chi phí  ....................................................................  15

1.3.4 Nhu cầu trung tâm giữ liệu .................................................  16

1.3.5 Nhược điểm của mạng truyền thống trong bối cảnh hiện nay  ....................................  18

1.3.6 Ưu điểm của SDN so với mạng truyền thống  ..................  19

Chương II: Kiến trúc và cách hoạt động của SDN  ..........................  20

2.1 Kiến trúc  .....................................................  20

2.2 Cách hoạt động của SDN  ....................................  23

2.2.1 Phương thức hoạt động..................................  23

2.2.2   Chế độ hoạt động  ..................................  23

2.2.3 Khía cạnh ảo hóa của SDN  ............................  24

CHƯƠNG III: Lợi ích và Thách thức của SDN  ..............  26

3.1 Lợi ích SDN  .........................................................  26

3.2 Thách thức SDN .............................................................  26

CHƯƠNG IV: OpenFlow  ..................................................  27

4.1 Khái niệm  ............................................  27

4.2 Lịch sử phát triển của OpenFlow  ........................................  27

4.3 Kiến trúc và giao thức  .........................................  28

4.3.1 OpenFlow Switch ..............................  28

4.3.2 Controller (Bộ điều khiển SDN).....................  32

4.3.3 Giao thức OpenFlow  ...............................  33

4.4 Ưu điểm của giao thức OpenFlow  ........................................  35

CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG CỦA SDN  .............  37

KẾT LUẬN  ..Tiểu luận - Mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Ngô Ngọc Bình)


LINK DOWNLOAD


Tiểu luận - Tìm hiểu mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Đoàn Thị Linh Chi)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


TỐI ưu ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG ĐỊNH NGHĨA BẰNG PHẦN mềm SDN (Lê Văn Vượng)


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)TỔNG HỢP TÀI LIỆU -  Luận văn về mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Update liên tục)


NỘI DUNG THAM KHẢO:


Chương I: Giới thiệu chung về SDN  ................................  7

1.1 Các đặc điểm của SDN  ......................................................  12

1.2  SDN và sự nghiên cứu và đổi mới  ........................................................................................  12

1.3  Tại sao cần tới SDN?  ..............................................................................................................  14

1.3.1 Bối cảnh thực tế  ................................................................  14

1.3.2 Nhu cầu phát triển để đơn giản hóa  .........................................  14

1.3.3 Chi phí  ....................................................................  15

1.3.4 Nhu cầu trung tâm giữ liệu .................................................  16

1.3.5 Nhược điểm của mạng truyền thống trong bối cảnh hiện nay  ....................................  18

1.3.6 Ưu điểm của SDN so với mạng truyền thống  ..................  19

Chương II: Kiến trúc và cách hoạt động của SDN  ..........................  20

2.1 Kiến trúc  .....................................................  20

2.2 Cách hoạt động của SDN  ....................................  23

2.2.1 Phương thức hoạt động..................................  23

2.2.2   Chế độ hoạt động  ..................................  23

2.2.3 Khía cạnh ảo hóa của SDN  ............................  24

CHƯƠNG III: Lợi ích và Thách thức của SDN  ..............  26

3.1 Lợi ích SDN  .........................................................  26

3.2 Thách thức SDN .............................................................  26

CHƯƠNG IV: OpenFlow  ..................................................  27

4.1 Khái niệm  ............................................  27

4.2 Lịch sử phát triển của OpenFlow  ........................................  27

4.3 Kiến trúc và giao thức  .........................................  28

4.3.1 OpenFlow Switch ..............................  28

4.3.2 Controller (Bộ điều khiển SDN).....................  32

4.3.3 Giao thức OpenFlow  ...............................  33

4.4 Ưu điểm của giao thức OpenFlow  ........................................  35

CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG CỦA SDN  .............  37

KẾT LUẬN  ..Tiểu luận - Mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Ngô Ngọc Bình)


LINK DOWNLOAD


Tiểu luận - Tìm hiểu mạng định nghĩa bằng phần mềm SDN (Đoàn Thị Linh Chi)


LINK DOWNLOAD (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


TỐI ưu ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG ĐỊNH NGHĨA BẰNG PHẦN mềm SDN (Lê Văn Vượng)


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
UPDATING...

LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: