TỔNG HỢP TÀI LIỆU - ÔN TẬP VÀ TRẮC NGHIỆM LOGISTICS QUỐC TẾ, VẬN TẢI QUỐC TẾ (Update liên tục)1. Tại sao logistics có tác động kinh tế quan trọng đến vậy? (How does logistics have such an important

economic impact?) 

Logistics có tác động kinh tế quan trọng vì một số lý do sau:

Ÿ Tối ưu hóa thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics cho các doanhnghiệp làm giảm giá thành sản xuất,

nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này thúc đẩy xuất khẩu, tăng kim ngạch thương mại.

Ÿ Logistics tạo ra công ăn việc làm và thu hút đầu tư vào hạ tầng cho các ngành cảng biển, kho bãi, vận tải đường

bộ... góp phần phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.

Ÿ Hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa mà logistics hỗ trợ có đóng góp đáng kể vào GDP.

Ÿ Logistics tạo điều kiện trao đổi văn hóa giữa các vùng miền thông qua việc vận chuyển hàng hóa.

Ÿ Chính sách phát triển hạ tầng logistics sẽ thúc đẩy kinh tế các địa phương như đầu tư xây dựng cơ sở hạtần vận

chuyển đường sá, cảng biển và sân bay.

Ÿ Hiện đại hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế số.

Ÿ Quản lý rủi ro: giảm thiểu rủi ro liên quan đến vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Quản lý rủi ro hiệu quả đóng

góp vào sự ổn định và sự linh hoạt của doanh nghiệp trước những sự cố, như thiên tai hay biến động địa chính trị.

Ÿ Quản lý Kho hàng: Logistics bao gồm quản lý kho hàng, đảm bảo rằng lượng hàng hóa sẵn có, đúng lúc. Điều

này ngăn chặn tình trạng quá tồn kho hoặc thiếu hàng, tối ưu hóa vốn làm việc và giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Ÿ Tăng trưởng Kinh tế: Hệ thống logistics hoạt động tốt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nó giúp doanh nghiệp mở

rộng quy mô và tham gia vào thị trường khu vực và toàn cầu.

Ÿ Ngoài ra logistics góp phần vào tiện ích kinh tế: Nhờ có hoạt động logistics, doanh nghiệp sẽ khắc phục được

yếu tố tiện ích sở hữu, không gian, thời gian, và chi phí sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Phân biệt khái niệm tiện ích về sở hữu, hình thức, thời gianvà địa điểm (Distinguish between possession,

form, time, and place utility). 

Tiện ích về sở hữu (tiếng Anh: Possession Utility) là những giá trị khách hàng có được khi mua sản phẩm và khách

hàng có quyền lựa chọn sử dụng sản phẩm theo mục đích mà nó được tạora hoặc bất kì mục đích nào khác mà họ

muốn.

Tiện ích về hình thức là một khái niệm kinh tế xác định giá trị thuđược của người tiêu dùng từ các sản phẩm được

thiết kế theo những cách thuận tiện nhất cho họ. Điều này xuất phát từ ý tưởng là một sản phẩm hoặc dịch vụ có giá

trị hơn cho người tiêu dùng nếu vẻ ngoài và hình mẫu của sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tiện ích về thời gian (tiếng Anh: Time Utility) là giá trị giatăng khi có được một sản phẩm nào đó vào đúng lúc cần

nó. Tiện ích thời gian tồn tại khi một công ty tối đa hóa sự sẵn có của sản phẩm để khách hàng có thể mua sản phẩm

đó trong thời gian thuận tiện nhất hoặc trong thời gian khách hàng mong muốn có được nó.

Tiện ích về địa điểm đề cập đến tiện ích được tạo cho sản phẩm nhờ vào vị trí của nó. Sựhấp dẫn của một sản phẩm

có thể được tăng lên bằng cách thay đổi vị trí vật lí của nó. Trong thuật ngữ về marketing, sản phẩm nên có sẵn ở nơi

mà người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

3. Làm thế nào để Logistics góp phần vào tiện ích về thời gian và địa điểm? (How does logistics contribute to

time and place utility?) 

Về tiện ích thời gian: Logistics giúp đảm bảo hàng hóa được vận chuyển và phân phối kịp thời, đúng thời hạn. Điều

này đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm thời gian bằng cách: 

Ÿ Sử dụng công nghệ quản lý hiện đại để giảm thời gian xử lý, kiểm đếm, kiểm soát hàng hoá

Ÿ Tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển để rút ngắn thời gian vận tải

Ÿ Đồng bộ hoá và kết nối các khâu vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho để giảm thời gian dừng lại giữa các công đoạn

Ÿ Vận hành theo nguyên tắc Just In Time để giảm thời gian lưu kho, vận chuyển đúng lúc đúng nơi

Về địa điểm: Logistics giúp hàng hóa được vận chuyển đến đúng địa điểm mà người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp mong muốn. Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho việc vận chuyển và phân phối bằng cách:

...BÀI TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (8 trang)


LINK DOWNLOAD


CÂU HỔI ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (26 trang)


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi tự luận Logistics Quốc tế (37 trang)


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (6 trang)


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ TỔNG HỢP (20 trang)


LINK DOWNLOAD
UPDATING...

1. Tại sao logistics có tác động kinh tế quan trọng đến vậy? (How does logistics have such an important

economic impact?) 

Logistics có tác động kinh tế quan trọng vì một số lý do sau:

Ÿ Tối ưu hóa thời gian vận chuyển và giảm chi phí logistics cho các doanhnghiệp làm giảm giá thành sản xuất,

nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này thúc đẩy xuất khẩu, tăng kim ngạch thương mại.

Ÿ Logistics tạo ra công ăn việc làm và thu hút đầu tư vào hạ tầng cho các ngành cảng biển, kho bãi, vận tải đường

bộ... góp phần phát triển kinh tế địa phương và quốc gia.

Ÿ Hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa mà logistics hỗ trợ có đóng góp đáng kể vào GDP.

Ÿ Logistics tạo điều kiện trao đổi văn hóa giữa các vùng miền thông qua việc vận chuyển hàng hóa.

Ÿ Chính sách phát triển hạ tầng logistics sẽ thúc đẩy kinh tế các địa phương như đầu tư xây dựng cơ sở hạtần vận

chuyển đường sá, cảng biển và sân bay.

Ÿ Hiện đại hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh kinh tế số.

Ÿ Quản lý rủi ro: giảm thiểu rủi ro liên quan đến vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Quản lý rủi ro hiệu quả đóng

góp vào sự ổn định và sự linh hoạt của doanh nghiệp trước những sự cố, như thiên tai hay biến động địa chính trị.

Ÿ Quản lý Kho hàng: Logistics bao gồm quản lý kho hàng, đảm bảo rằng lượng hàng hóa sẵn có, đúng lúc. Điều

này ngăn chặn tình trạng quá tồn kho hoặc thiếu hàng, tối ưu hóa vốn làm việc và giảm thiểu chi phí lưu trữ.

Ÿ Tăng trưởng Kinh tế: Hệ thống logistics hoạt động tốt hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nó giúp doanh nghiệp mở

rộng quy mô và tham gia vào thị trường khu vực và toàn cầu.

Ÿ Ngoài ra logistics góp phần vào tiện ích kinh tế: Nhờ có hoạt động logistics, doanh nghiệp sẽ khắc phục được

yếu tố tiện ích sở hữu, không gian, thời gian, và chi phí sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Phân biệt khái niệm tiện ích về sở hữu, hình thức, thời gianvà địa điểm (Distinguish between possession,

form, time, and place utility). 

Tiện ích về sở hữu (tiếng Anh: Possession Utility) là những giá trị khách hàng có được khi mua sản phẩm và khách

hàng có quyền lựa chọn sử dụng sản phẩm theo mục đích mà nó được tạora hoặc bất kì mục đích nào khác mà họ

muốn.

Tiện ích về hình thức là một khái niệm kinh tế xác định giá trị thuđược của người tiêu dùng từ các sản phẩm được

thiết kế theo những cách thuận tiện nhất cho họ. Điều này xuất phát từ ý tưởng là một sản phẩm hoặc dịch vụ có giá

trị hơn cho người tiêu dùng nếu vẻ ngoài và hình mẫu của sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tiện ích về thời gian (tiếng Anh: Time Utility) là giá trị giatăng khi có được một sản phẩm nào đó vào đúng lúc cần

nó. Tiện ích thời gian tồn tại khi một công ty tối đa hóa sự sẵn có của sản phẩm để khách hàng có thể mua sản phẩm

đó trong thời gian thuận tiện nhất hoặc trong thời gian khách hàng mong muốn có được nó.

Tiện ích về địa điểm đề cập đến tiện ích được tạo cho sản phẩm nhờ vào vị trí của nó. Sựhấp dẫn của một sản phẩm

có thể được tăng lên bằng cách thay đổi vị trí vật lí của nó. Trong thuật ngữ về marketing, sản phẩm nên có sẵn ở nơi

mà người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn.

3. Làm thế nào để Logistics góp phần vào tiện ích về thời gian và địa điểm? (How does logistics contribute to

time and place utility?) 

Về tiện ích thời gian: Logistics giúp đảm bảo hàng hóa được vận chuyển và phân phối kịp thời, đúng thời hạn. Điều

này đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, giúp họ tiết kiệm thời gian bằng cách: 

Ÿ Sử dụng công nghệ quản lý hiện đại để giảm thời gian xử lý, kiểm đếm, kiểm soát hàng hoá

Ÿ Tối ưu hoá tuyến đường vận chuyển để rút ngắn thời gian vận tải

Ÿ Đồng bộ hoá và kết nối các khâu vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho để giảm thời gian dừng lại giữa các công đoạn

Ÿ Vận hành theo nguyên tắc Just In Time để giảm thời gian lưu kho, vận chuyển đúng lúc đúng nơi

Về địa điểm: Logistics giúp hàng hóa được vận chuyển đến đúng địa điểm mà người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp mong muốn. Điều này giúp tiết kiệm chi phí cho việc vận chuyển và phân phối bằng cách:

...BÀI TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (8 trang)


LINK DOWNLOAD


CÂU HỔI ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (26 trang)


LINK DOWNLOAD


Câu hỏi tự luận Logistics Quốc tế (37 trang)


LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ (6 trang)


LINK DOWNLOAD


TÀI LIỆU ÔN TẬP LOGISTICS QUỐC TẾ TỔNG HỢP (20 trang)


LINK DOWNLOAD
UPDATING...M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: