Ứng dụng phương pháp tọa độ giải một số bài toán hình học không gian về góc và khoảng cách - Phạm Thị Hải YếnTrong bài tiểu luận này tôi tập trung vào việc đưa ra cách đặt hệ trục tọa độ để giải các bài toán hình học không gian về góc và khoảng cách với một số hình chúng ta thường gặp khi giải các bài tập dạng này. Đây là phần quan trọng nhất để giải thành công một bài toán hình học bằng phương pháp tọa độ trong không gian. Nói chung với một hình nào đó tất nhiên có thể có nhiều cách đặt hệ trục tọa độ khác nhau và còn phụ thuộc vào yêu cầu của đề bài sao cho phù hợp, tuy nhiên những cách tôi đưa ra là những cách thông dụng nhất.
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Trong bài tiểu luận này tôi tập trung vào việc đưa ra cách đặt hệ trục tọa độ để giải các bài toán hình học không gian về góc và khoảng cách với một số hình chúng ta thường gặp khi giải các bài tập dạng này. Đây là phần quan trọng nhất để giải thành công một bài toán hình học bằng phương pháp tọa độ trong không gian. Nói chung với một hình nào đó tất nhiên có thể có nhiều cách đặt hệ trục tọa độ khác nhau và còn phụ thuộc vào yêu cầu của đề bài sao cho phù hợp, tuy nhiên những cách tôi đưa ra là những cách thông dụng nhất.
LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: