30 CÂU HỎI ÔN TẬP - ĐỀ CƯƠNG HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNGCâu 1. Nêu khái niệm về hành vi tiêu dùng?

˗ Hành vi người tiêu dùng là một quá trình của con người trong đó một 

cá nhân hình thành các phản ứng đáp lại đối với nhu cầu của bản thân, 

biểu lộ trong quá trình đưa ra quyết định mua hàng hóa dịch vụ.

˗ Ví dụ: Hành vi mua hàng của người tiêu dùng được nghiên cứu bởi các 

nhà nghiên cứu: Người tiêu dùng và mục đích của họ là để biết lý do tại

sao phụ nữ mua kem dưỡng ẩm (để giảm các vấn đề về da), nhãn hiệu 

ưa thích nhất ( olay, L’oreal,...), tần suất thoa kem(2-3 lần/ ngày), thích 

mua sắm ở đâu,...

Câu 2. Tại sao phải nghiên cứu hành vi NTD trong DN?

a. Do sự thay đổi các quan điểm marketing

˗ Sự thay đổi các quan điểm marketing từ quan điểm trong sản xuất, 

trong sản phẩm đến quan điểm trong việc bán, tiếp thị xã hội, thúc đẩy 

nghiên cứu hành vi NTD. 

+ Quan điểm trong sản xuất:sau chiến tranh thế giới thứ 2 cầu sp vượt 

cung cùng với chi phí sản xuất cao đã làm cho các DN tập trung đẩy 

mạnh sản xuất, tăng năng suất và hạ giá thành. Quan điểm này không 

chú trọng đến cảm thụ người tiêu dùng.

+ Quan điểm trong sản phẩm:Lúc này thị trường có nhiều đối thủ cạnh

tranh thì các nhà mkt chuyển từ định hướng sx sang sản phẩm họ chỉ 

tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm mà không hiểu nhu cầu người 

tiêu dùng. Quan điểm này còn được cho là cận thị tiếp thị.

+ Quan điểm trong việc bán:Nhiều doanh nghiệp cho rằng khách hàng 

sẽ không mua hàng nếu họ không xúc tiến bán hàng, do đó, họ xem 

trọng việc bán và cố gắng tìm mọi cách để bán được hàng bằng những 

kĩ thuật khác nhau mà không dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng. 

Quan điểm này làm cho khách hàng có thể không quay lại mua 

...LINK DOWNLOADCâu 1. Nêu khái niệm về hành vi tiêu dùng?

˗ Hành vi người tiêu dùng là một quá trình của con người trong đó một 

cá nhân hình thành các phản ứng đáp lại đối với nhu cầu của bản thân, 

biểu lộ trong quá trình đưa ra quyết định mua hàng hóa dịch vụ.

˗ Ví dụ: Hành vi mua hàng của người tiêu dùng được nghiên cứu bởi các 

nhà nghiên cứu: Người tiêu dùng và mục đích của họ là để biết lý do tại

sao phụ nữ mua kem dưỡng ẩm (để giảm các vấn đề về da), nhãn hiệu 

ưa thích nhất ( olay, L’oreal,...), tần suất thoa kem(2-3 lần/ ngày), thích 

mua sắm ở đâu,...

Câu 2. Tại sao phải nghiên cứu hành vi NTD trong DN?

a. Do sự thay đổi các quan điểm marketing

˗ Sự thay đổi các quan điểm marketing từ quan điểm trong sản xuất, 

trong sản phẩm đến quan điểm trong việc bán, tiếp thị xã hội, thúc đẩy 

nghiên cứu hành vi NTD. 

+ Quan điểm trong sản xuất:sau chiến tranh thế giới thứ 2 cầu sp vượt 

cung cùng với chi phí sản xuất cao đã làm cho các DN tập trung đẩy 

mạnh sản xuất, tăng năng suất và hạ giá thành. Quan điểm này không 

chú trọng đến cảm thụ người tiêu dùng.

+ Quan điểm trong sản phẩm:Lúc này thị trường có nhiều đối thủ cạnh

tranh thì các nhà mkt chuyển từ định hướng sx sang sản phẩm họ chỉ 

tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm mà không hiểu nhu cầu người 

tiêu dùng. Quan điểm này còn được cho là cận thị tiếp thị.

+ Quan điểm trong việc bán:Nhiều doanh nghiệp cho rằng khách hàng 

sẽ không mua hàng nếu họ không xúc tiến bán hàng, do đó, họ xem 

trọng việc bán và cố gắng tìm mọi cách để bán được hàng bằng những 

kĩ thuật khác nhau mà không dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng. 

Quan điểm này làm cho khách hàng có thể không quay lại mua 

...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: