Bài tập và lời giải nhiệt động lực học và vật lý thống kê, Problems and Solution on ThermodynamicsNhiệt động lực học và vật lý thống kê" có 367 bài tập và lời giải. Cuốn sách phù hợp với chương trình vật lý bậc đại học của chuyên ngành nhiệt động lực học và vật lý thống kê. Cuốn sách bao quát các vấn đề của vật lý học. Các câu hỏi trải rộng trên nhiều chủ đề, có những bài vận dụng nhiều lĩnh vực khác nhau của vật lý, áp dụng linh hoạt nhiều nguyên lý và định luật vật lý, đưa ra các tình huống sát thực và cập nhật.

Mô tả tài liệu : Bài tập và lời giải nhiệt động lực học và vật lý thống kê = Problem and solutions on thermodynamics and statical physics / Chủ biên Yung-Kuo Lim ; Người dịch: Nguyễn Đức Bích, Phạm Văn Thiều, Nguyễn Phúc Kỳ Thọ.- Hà Nội: Giáo dục, 2008.- 401 tr. ; minh họa, 24 cm – Trang bìa có ghi: "Bài tập và lời giải của các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ".


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nhiệt động lực học và vật lý thống kê" có 367 bài tập và lời giải. Cuốn sách phù hợp với chương trình vật lý bậc đại học của chuyên ngành nhiệt động lực học và vật lý thống kê. Cuốn sách bao quát các vấn đề của vật lý học. Các câu hỏi trải rộng trên nhiều chủ đề, có những bài vận dụng nhiều lĩnh vực khác nhau của vật lý, áp dụng linh hoạt nhiều nguyên lý và định luật vật lý, đưa ra các tình huống sát thực và cập nhật.

Mô tả tài liệu : Bài tập và lời giải nhiệt động lực học và vật lý thống kê = Problem and solutions on thermodynamics and statical physics / Chủ biên Yung-Kuo Lim ; Người dịch: Nguyễn Đức Bích, Phạm Văn Thiều, Nguyễn Phúc Kỳ Thọ.- Hà Nội: Giáo dục, 2008.- 401 tr. ; minh họa, 24 cm – Trang bìa có ghi: "Bài tập và lời giải của các trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ".


LINK DOWNLOAD


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: