Báo cáo thực tập tại công ty TNHH ba huânQua  thời  gian  thực  tập  tại  công  ty  TNHH  Ba  Huân,  chúng  em  nhận  thấy công ty TNHH Ba Huân là một doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng, chất lượng, có giá trị cao,đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận.

Trong thời gian thực tập, chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, phòng kỹ thuật cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ chúng em trong quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin về công ty và kỹ năng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực tế vì hạn chế về nhận thức nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về công ty TNHH Ba Huân nên chúng em rất mong được sự thông cảm và đóng góp của công ty cùng các thầy cô!


NỘI DUNG:


1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BA HUÂN 4

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP  7

3. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 9

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC XÂY DỰNG  10

5. BỐ TRÍ NHÂN SỰ  11

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  13

7.HỆ THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 14

PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 26

1. NGUYÊN LIỆU  26

2. NGUỒN NGUYÊN LIỆU  27

3. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU  28

4. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU 29

5. . QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT  30

PHẦN III. SẢN PHẨM 34

1. CÁC SẢN PHẨM  34

2. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ  40

3. . MÔ TẢ SẢN PHẨM  41

4. BẢO QUẢN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  43

5. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  45

PHẦN IV: MÁY MÓC – THIẾT BỊ  49

1. MÁY SOI TRỨNG 49

2. MÁY CÂN TRỨNG  50

KẾT LUẬN  51

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADQua  thời  gian  thực  tập  tại  công  ty  TNHH  Ba  Huân,  chúng  em  nhận  thấy công ty TNHH Ba Huân là một doanh nghiệp lớn, làm ăn có hiệu quả. Các sản phẩm của công ty ngày càng đa dạng, chất lượng, có giá trị cao,đem lại cho công ty nhiều lợi nhuận.

Trong thời gian thực tập, chúng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, phòng kỹ thuật cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ chúng em trong quá trình tìm hiểu, thu thập thông tin về công ty và kỹ năng nghề nghiệp.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu và công việc thực tế vì hạn chế về nhận thức nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về công ty TNHH Ba Huân nên chúng em rất mong được sự thông cảm và đóng góp của công ty cùng các thầy cô!


NỘI DUNG:


1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH BA HUÂN 4

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP  7

3. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 9

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC XÂY DỰNG  10

5. BỐ TRÍ NHÂN SỰ  11

6. AN TOÀN LAO ĐỘNG – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  13

7.HỆ THỐNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 14

PHẦN II: NGUYÊN LIỆU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 26

1. NGUYÊN LIỆU  26

2. NGUỒN NGUYÊN LIỆU  27

3. ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU  28

4. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU 29

5. . QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT  30

PHẦN III. SẢN PHẨM 34

1. CÁC SẢN PHẨM  34

2. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ  40

3. . MÔ TẢ SẢN PHẨM  41

4. BẢO QUẢN VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM  43

5. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  45

PHẦN IV: MÁY MÓC – THIẾT BỊ  49

1. MÁY SOI TRỨNG 49

2. MÁY CÂN TRỨNG  50

KẾT LUẬN  51

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: