BÁO CÁO THỰC TẬP - Thực trạng ly hôn tại Toà án nhân dân quận Đống Đa (số liệu tham khảo)Thưa thầy cơ, gia đình chính là nịng cốt của xã hội. Một xã hội phát triển văn minh và bền vững thì góp phần trong đó phải là những gia đình văn minh và bền vững, tuy nhiên hiện nay sự bền vững ấy đang dần bị tác động mạnh mẽ bởi rất nhiều các yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Điển hình cho sự tác động sâu sắc này được thể hiện ở sự gia tăng và biến động khơng ngừng của tình trạng ly hơn hiện nay. 

Ly hôn không chỉ là sự chia cắt của một gia đình mà cịn là nguy cơ tiềm tàng đối với xã hội. Thực trạng việc vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, vợ chồng bỏ nhau, gia đình ly tán cũng tác động mạnh mẽ đến các con – thế hệ tương lai của đất nước, khơng ít đứa trẻ vì khuyết thiếu tình yêu thương của cha, mẹ mà lầm đường lạc lối, cũng khơng ít cặp vợ chồng vì tranh giành tài sản ly hôn mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Đây khơng chỉ là một thực trạng mà cịn là một mối nguy cơ đối với xã hội. Do đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài báo cáo thực tập của mình là “Thực trạng ly hơn tại Tồ án nhân dân trên địa bàn tỉnh (huyện)”; mà cụ thể ở đây là: thực trạng ly hơn tại Tồ án nhân dân quận Đống Đa – nơi em đã được có cơ hội thực hiện 05 tuần thực tập đầy ý nghĩa và bổ ích.


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Thưa thầy cơ, gia đình chính là nịng cốt của xã hội. Một xã hội phát triển văn minh và bền vững thì góp phần trong đó phải là những gia đình văn minh và bền vững, tuy nhiên hiện nay sự bền vững ấy đang dần bị tác động mạnh mẽ bởi rất nhiều các yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau. Điển hình cho sự tác động sâu sắc này được thể hiện ở sự gia tăng và biến động khơng ngừng của tình trạng ly hơn hiện nay. 

Ly hôn không chỉ là sự chia cắt của một gia đình mà cịn là nguy cơ tiềm tàng đối với xã hội. Thực trạng việc vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, vợ chồng bỏ nhau, gia đình ly tán cũng tác động mạnh mẽ đến các con – thế hệ tương lai của đất nước, khơng ít đứa trẻ vì khuyết thiếu tình yêu thương của cha, mẹ mà lầm đường lạc lối, cũng khơng ít cặp vợ chồng vì tranh giành tài sản ly hôn mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Đây khơng chỉ là một thực trạng mà cịn là một mối nguy cơ đối với xã hội. Do đó, em đã quyết định lựa chọn đề tài báo cáo thực tập của mình là “Thực trạng ly hơn tại Tồ án nhân dân trên địa bàn tỉnh (huyện)”; mà cụ thể ở đây là: thực trạng ly hơn tại Tồ án nhân dân quận Đống Đa – nơi em đã được có cơ hội thực hiện 05 tuần thực tập đầy ý nghĩa và bổ ích.


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1


INBOX HỖ TRỢ MUA TÀI LIỆU (90 % GIÁ GỐC)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: