Giới thiệu Nhà máy Xử lý nước thải Bình Hưng TP Hồ Chí Minh (TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬP NƯỚC THÀNH PHỐ) Hình thức Quản lý Vận hành - Bảo dưỡng các nhà máy XLNT

 Phương thức chọn đơn vị vận hành: Đấu thầu.

Kiểm soát chất lượng: Theo khối lượng thực hiện và chất lượng sản phẩm dịch vụ.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...) Hình thức Quản lý Vận hành - Bảo dưỡng các nhà máy XLNT

 Phương thức chọn đơn vị vận hành: Đấu thầu.

Kiểm soát chất lượng: Theo khối lượng thực hiện và chất lượng sản phẩm dịch vụ.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: