ĐỒ ÁN TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XE TẢI THÙNG CÁNH DƠI BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG (Thuyết minh + Bản vẽ)

 NỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 8


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ.. 9


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.. 10


1.2.1 Xe tải thùng lửng : 11


1.2.2 Xe tải thùng kín : 12


1.2.3 Xe tải thùng bạt: 13


1.2.4 Xe tải thùng lật ( xe ben ): 14


1.2.5 Xe tải thùng cánh dơi: 15


2.1. Lựa chọn xe cơ sở: 17


2.2. Lựa chọn phương án đóng mở: 18


2.3. Thông số ô tô thiết kế: 20


2.4. Kết cấu thùng hàng thiết kế. 22


2.4.1 Xác đinh kích thước thùng xe: 22


2.4.2 Kết cấu thùng hàng : 22


2.5 Tính toán khối lượng thùng hàng : 28


2.5.1 Mảng sàn: 28


2.5.2 Thành bên. 29


2.5.3 Thành trước. 29


2.5.4 Mảng nóc. 30


2.5.5 Thành sau. 30


2.5.6 Khối lượng thiết bị phụ: 31


2.6 Chassis. 31


2.6.1 Tải trọng của chassis : 32


2.6.2 Trọng tâm chassis : 34


2.6.3 Tải trọng  xe khi không tải: 36


2.6.4 Tải trọng xe khi đầy tải: 37


2.6.5 Các lực tác dụng lên chassis : 38


CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHỊU TẢI 41


3.1 Tải uốn. 41


3.1.1 Trường hợp tải tĩnh. 41


3.1.2 Trường hợp tải động. 42


3.2 Tải xoắn. 43


3.3 Tải xoắn uốn kết hợp. 44


3.4 Tải quay vòng. 45


CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG NÂNG HẠ ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ THỐNG NÂNG HẠ.. 49


4.1 Giới thiệu hệ thống nâng hạ cánh thùng. 49


4.1.1 Động học của hệ thống nâng hạ. 50


4.1.2 Động lực học của hệ thống nâng hạ. 53


4.1.3 Lựa chọn thông số xi lanh nâng hạ thùng : 55


4.2 Tính toán lựa chọn bơm dầu : 56


4.3 Tính bền trụ thành thùng khi xylanh ở vị trí cao nhất : 58


CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 TRONG KIỂM BỀN KHUNG VÀ THÙNG XE TẢI 60


5.1. Tổng quan : 60


5.1.1 Giới thiệu chung. 60


5.1.2 Giới thiệu phần mềm.. 60


5.1.3 Các bước thực hiện : 60


5.2 Thực hành phần mềm : 62


5.1.1. Chọn mô hình kết cấu : 62


5.1.2. Khai báo vật liệu, kích thước thanh: 63


5.2. Dựng mô hình, đặt tải trọng, kiểm bền thùng xe: 64


5.2.1 Thùng xe chịu tải tĩnh, tải động : 65


5.2.2 Thùng xe chịu tải khi quay vòng: 65


5.2.4 Thùng xe chịu tải dọc khi phanh: 66


5.3. Dựng mô hình, đặt tải trọng, kiểm bền khung xe : 67


5.3.1 Khung xe chịu tải tĩnh, tải động: 68


5.3.2 Khung xe chịu tải xoắn: 69


5.3.3 Khung xe chịu tải uốn xoắn kết hợp. 70


5.3.4 Khung xe chịu tải khi xe quay vòng : 71
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

 NỘI DUNG:


DANH MỤC BẢNG BIỂU.. 8


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ.. 9


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN.. 10


1.2.1 Xe tải thùng lửng : 11


1.2.2 Xe tải thùng kín : 12


1.2.3 Xe tải thùng bạt: 13


1.2.4 Xe tải thùng lật ( xe ben ): 14


1.2.5 Xe tải thùng cánh dơi: 15


2.1. Lựa chọn xe cơ sở: 17


2.2. Lựa chọn phương án đóng mở: 18


2.3. Thông số ô tô thiết kế: 20


2.4. Kết cấu thùng hàng thiết kế. 22


2.4.1 Xác đinh kích thước thùng xe: 22


2.4.2 Kết cấu thùng hàng : 22


2.5 Tính toán khối lượng thùng hàng : 28


2.5.1 Mảng sàn: 28


2.5.2 Thành bên. 29


2.5.3 Thành trước. 29


2.5.4 Mảng nóc. 30


2.5.5 Thành sau. 30


2.5.6 Khối lượng thiết bị phụ: 31


2.6 Chassis. 31


2.6.1 Tải trọng của chassis : 32


2.6.2 Trọng tâm chassis : 34


2.6.3 Tải trọng  xe khi không tải: 36


2.6.4 Tải trọng xe khi đầy tải: 37


2.6.5 Các lực tác dụng lên chassis : 38


CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHỊU TẢI 41


3.1 Tải uốn. 41


3.1.1 Trường hợp tải tĩnh. 41


3.1.2 Trường hợp tải động. 42


3.2 Tải xoắn. 43


3.3 Tải xoắn uốn kết hợp. 44


3.4 Tải quay vòng. 45


CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG NÂNG HẠ ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ THỐNG NÂNG HẠ.. 49


4.1 Giới thiệu hệ thống nâng hạ cánh thùng. 49


4.1.1 Động học của hệ thống nâng hạ. 50


4.1.2 Động lực học của hệ thống nâng hạ. 53


4.1.3 Lựa chọn thông số xi lanh nâng hạ thùng : 55


4.2 Tính toán lựa chọn bơm dầu : 56


4.3 Tính bền trụ thành thùng khi xylanh ở vị trí cao nhất : 58


CHƯƠNG 5 : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 TRONG KIỂM BỀN KHUNG VÀ THÙNG XE TẢI 60


5.1. Tổng quan : 60


5.1.1 Giới thiệu chung. 60


5.1.2 Giới thiệu phần mềm.. 60


5.1.3 Các bước thực hiện : 60


5.2 Thực hành phần mềm : 62


5.1.1. Chọn mô hình kết cấu : 62


5.1.2. Khai báo vật liệu, kích thước thanh: 63


5.2. Dựng mô hình, đặt tải trọng, kiểm bền thùng xe: 64


5.2.1 Thùng xe chịu tải tĩnh, tải động : 65


5.2.2 Thùng xe chịu tải khi quay vòng: 65


5.2.4 Thùng xe chịu tải dọc khi phanh: 66


5.3. Dựng mô hình, đặt tải trọng, kiểm bền khung xe : 67


5.3.1 Khung xe chịu tải tĩnh, tải động: 68


5.3.2 Khung xe chịu tải xoắn: 69


5.3.3 Khung xe chịu tải uốn xoắn kết hợp. 70


5.3.4 Khung xe chịu tải khi xe quay vòng : 71
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: