ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CẢI TIẾN MÁY CẤP PHÔI TỰ ĐỘNG CHO MÁY DẬP (Thuyết minh + Bản vẽ)Hệ thống cấp phôi tự động trước hết phải nằm trong các hệ thốngsản xuất mang tính tự động từng phần hay toàn phần và không thể có hệ thống tự động nào mà không có quá trình cấp phôi. Quá trình cấp phôi tự động có những ưu điểm sau:

Nâng cao năng suất sản xuất do giảm thời gian cấp phôi.

Đảm bảo được năng suất gia công theo tính toán vì nó đảm bảo được chu kỳ cấp phôi chính xác, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố về khách quan như tình trạng tâm sinh lý và trạng thái sức khỏe của con người.

Cải thiện được điều kiện làm việc cho công nhân.

Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và các máy móc thiết bị.

Biến máy bán tự đông thành máy tự động. Dây truyền sản xuất thành dây truyền tự động.

Mang lại hiệu quả kinh tế nhờ giảm tổn thất về thời gian.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA BỘ PHẬN CHẤP HÀNH.. 5


1.1    SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.. 5


1.2   KẾT CẤU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.. 6


1.3    MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.. 7


CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN HỆ THỐNG.. 10


2.1    TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC XYLANH, CHỌN XYLANH:10


2.1.1   Tính toán xylanh chính. 10


2.1.2   Tính toán 2 xylanh nhỏ. 11


2.2    TÍNH TOÁN CHỌN BƠM:11


2.2.1   Tính toán thông số bơm, chọn kiểu bơm.. 11


2.2.2   Tính toán chọn động cơ. 12


2.3    TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG.. 13


2.3.1 Tính toán đường kính ống hút14


2.3.2 Tính toán đường kính ống đẩy. 14


2.3.3  Tính toán đường kính ống xả. 14


2.4    TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC BỂ DẦU.. 14


CHƯƠNG III : XÁC ĐỊNH CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG.. 16


3.1. XÁC ĐỊNH VAN PHÂN PHỐI16


3.2. VAN MỘT CHIỀU CÓ ĐIỀU KHIỂN.17


3.3 VAN AN TOÀN.. 18


3.4 XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU.. 19


3.5 XÁC ĐỊNH LOẠI ỐNG NỐI19


3.6  ÁP KẾ. 20


3.7 BỘ LỌC DẦU.. 20


TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 21LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hệ thống cấp phôi tự động trước hết phải nằm trong các hệ thốngsản xuất mang tính tự động từng phần hay toàn phần và không thể có hệ thống tự động nào mà không có quá trình cấp phôi. Quá trình cấp phôi tự động có những ưu điểm sau:

Nâng cao năng suất sản xuất do giảm thời gian cấp phôi.

Đảm bảo được năng suất gia công theo tính toán vì nó đảm bảo được chu kỳ cấp phôi chính xác, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố về khách quan như tình trạng tâm sinh lý và trạng thái sức khỏe của con người.

Cải thiện được điều kiện làm việc cho công nhân.

Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và các máy móc thiết bị.

Biến máy bán tự đông thành máy tự động. Dây truyền sản xuất thành dây truyền tự động.

Mang lại hiệu quả kinh tế nhờ giảm tổn thất về thời gian.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA BỘ PHẬN CHẤP HÀNH.. 5


1.1    SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.. 5


1.2   KẾT CẤU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.. 6


1.3    MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.. 7


CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN HỆ THỐNG.. 10


2.1    TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC XYLANH, CHỌN XYLANH:10


2.1.1   Tính toán xylanh chính. 10


2.1.2   Tính toán 2 xylanh nhỏ. 11


2.2    TÍNH TOÁN CHỌN BƠM:11


2.2.1   Tính toán thông số bơm, chọn kiểu bơm.. 11


2.2.2   Tính toán chọn động cơ. 12


2.3    TÍNH TOÁN ĐƯỜNG ỐNG.. 13


2.3.1 Tính toán đường kính ống hút14


2.3.2 Tính toán đường kính ống đẩy. 14


2.3.3  Tính toán đường kính ống xả. 14


2.4    TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC BỂ DẦU.. 14


CHƯƠNG III : XÁC ĐỊNH CÁC PHẦN TỬ TRONG HỆ THỐNG.. 16


3.1. XÁC ĐỊNH VAN PHÂN PHỐI16


3.2. VAN MỘT CHIỀU CÓ ĐIỀU KHIỂN.17


3.3 VAN AN TOÀN.. 18


3.4 XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU.. 19


3.5 XÁC ĐỊNH LOẠI ỐNG NỐI19


3.6  ÁP KẾ. 20


3.7 BỘ LỌC DẦU.. 20


TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 21LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1 (UPDATING...)
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: