PHÂN bố CÔNG SUẤT tối ưu CHO các tổ máy TRONG NHÀ máy điện THEO PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG (Nguyễn Văn Duẩn)Điện năng là dạng năng lượng đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng... của một Quốc gia. Nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì vậy việc phát triển hệ thống điện là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, ở nước ta Thủy Điện vẫn đang chiếm tỷ trọng khoảng 38% tổng công suất đặt và Nhiệt điện là khoảng 56% (số liệu năm 2010). Nhưng trong tương lai, do tiềm năng phát triển Thủy điện không còn, Nhiệt điện với những ưu điểm của mình sẽ ngày càng được xây dựng nhiều hơn.

Dưới đây là đồ án tốt nghiệp bao gồm 2 phần :

- Phần đồ án“Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 500 MW” gồm 5 tổ máy công suất 100 MW.

- Phần chuyên đề “ Phân bố công suất tối ưu cho các tổ máy trong nhà máy điện theo phương pháp quy hoạch động”LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Điện năng là dạng năng lượng đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong tất cả các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng... của một Quốc gia. Nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì vậy việc phát triển hệ thống điện là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Hiện tại, ở nước ta Thủy Điện vẫn đang chiếm tỷ trọng khoảng 38% tổng công suất đặt và Nhiệt điện là khoảng 56% (số liệu năm 2010). Nhưng trong tương lai, do tiềm năng phát triển Thủy điện không còn, Nhiệt điện với những ưu điểm của mình sẽ ngày càng được xây dựng nhiều hơn.

Dưới đây là đồ án tốt nghiệp bao gồm 2 phần :

- Phần đồ án“Thiết kế phần điện của nhà máy nhiệt điện công suất 500 MW” gồm 5 tổ máy công suất 100 MW.

- Phần chuyên đề “ Phân bố công suất tối ưu cho các tổ máy trong nhà máy điện theo phương pháp quy hoạch động”LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: