SÁCH - ENGINEERING MECHANICS STATICS (Prof. DINH VAN PHONG)Cuốn sách bao gồm phần Tĩnh học của khóa học Cơ học Kỹ thuật 1 dành cho Chương trình nâng cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung sách được chắt lọc từ một số tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, cũng như sách của GS Đỗ Sanh và GS. Nguyễn Văn Khang, những tài liệu đóng vai trò là nền tảng cho Cơ học kỹ thuật. Do đó, cuốn sách này có thể hữu ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho những người đọc quan tâm đến Cơ học Kỹ thuật.

Nội dung về Tĩnh học/Statics bao gồm bảy chương. LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách bao gồm phần Tĩnh học của khóa học Cơ học Kỹ thuật 1 dành cho Chương trình nâng cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nội dung sách được chắt lọc từ một số tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, cũng như sách của GS Đỗ Sanh và GS. Nguyễn Văn Khang, những tài liệu đóng vai trò là nền tảng cho Cơ học kỹ thuật. Do đó, cuốn sách này có thể hữu ích không chỉ cho sinh viên mà còn cho những người đọc quan tâm đến Cơ học Kỹ thuật.

Nội dung về Tĩnh học/Statics bao gồm bảy chương. LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1 (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: